وحدت سني و شيعه، و ضرورت آسيب شناسي نوشته : محمد محق

وحدت سني و شيعه، و ضرورت آسيب شناسي نوشته : محمد محق

26 August 2017


حوادث تروريستي خونين اخير در كشور، كه بخشي از آن مساجد برادران شيعي ما را

تظاهرات جنبش روشنایی همزمان با  کنفرانس بین المللی بروکسل

تظاهرات جنبش روشنایی همزمان با کنفرانس بین المللی بروکسل

7 October 2016


تظاهرات جنبش روشنایی همزمان با کنفرانس بین المللی بروکسل

واقعیت ها, تغییرات ودرست باید کردها !

واقعیت ها, تغییرات ودرست باید کردها !

28 February 2016


واقعیت ها, تغییرات ودرست باید کردها

Muslimit ja me مسلمانان و ما

Muslimit ja me مسلمانان و ما

24 May 2015


Muslimit ja me مسلمانان و ما

کشتارهای بيرحمانه مردم ملکي در ولايت های غور، ارزگان و پکتيکا در ماه مبارک رمضان

کشتارهای بيرحمانه مردم ملکي در ولايت های غور، ارزگان و پکتيکا در ماه مبارک رمضان

27 July 2014


کشتارهای بيرحمانه مردم ملکي در ولايت های غور، ارزگان و پکتيکا

غرب افغانستان را ترک مي کند- آشفتگي و هرج و مرج تهديد مي کند

غرب افغانستان را ترک مي کند- آشفتگي و هرج و مرج تهديد مي کند

28 December 2013


غرب افغانستان را ترک مي کند- آشفتگي و هرج و مرج تهديد مي کند

پاکستان؛ انتخابات و آرای پراگنده احزاب سیاسی

پاکستان؛ انتخابات و آرای پراگنده احزاب سیاسی

11 May 2013


پاکستان؛ انتخابات و آرای پراگنده احزاب سیاسی

کويته از موج  کشتار خسته شده است

کويته از موج کشتار خسته شده است

26 February 2013


کويته از موج کشتار

جعل هویت و توهینِ قوم هزاره در سند رسمی «اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان (اقوام غیر پشتون)» اک

جعل هویت و توهینِ قوم هزاره در سند رسمی «اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان (اقوام غیر پشتون)» اک

23 June 2012


جعل هویت و توهینِ قوم هزاره

لوی سارنوالی: چاپ کتاب اطلس انتوگرافی توطئه علیه اقوام افغانستان بوده است

لوی سارنوالی: چاپ کتاب اطلس انتوگرافی توطئه علیه اقوام افغانستان بوده است

21 June 2012


لوی سارنوالی: چاپ کتاب اطلس انتوگرافی توطئه علیه اقوام افغانستان بوده است