سکوت در قبال هجوم کوچی ها در هزارجات

سکوت در قبال هجوم کوچی ها در هزارجات

9 June 2023


سکوت در قبال هجوم کوچی ها در هزارجات

پیامدهای هفت وهشت ثور

پیامدهای هفت وهشت ثور

28 April 2023


پیامدهای هفت وهشت ثور

داستان زندگی کودک افغانستانی درسویدن

داستان زندگی کودک افغانستانی درسویدن

8 April 2023


داستان زندگی کودکی ازبغلان افغانستانی درسویدن

نسیمه رزمیار کاندیدای افغانستانی تبار از حزب سوسیال دموکرات با 13848رای به پارلمان فنلند راه یافت.

نسیمه رزمیار کاندیدای افغانستانی تبار از حزب سوسیال دموکرات با 13848رای به پارلمان فنلند راه یافت.

3 April 2023


نسیمه رزمیار کاندیدای افغانستانی تبار از حزب سوسیال دموکرات با 13848رای به پارلمان فنلند راه یافت.

انتخابات پارلمان فنلند

انتخابات پارلمان فنلند

3 April 2023


انتخابات پارلمان فنلند

انتخابات پارلمانی در فنلند 2023  eduskuntavaalit

انتخابات پارلمانی در فنلند 2023 eduskuntavaalit

28 March 2023


انتخابات پارلمانی در فنلند 2023
eduskuntavaalit 2023

نفرین برتبعیض

نفرین برتبعیض

26 March 2023


نفرین برتبعیض

آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

22 February 2023


آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

فنلند به زنان و دختران افغانستان پناهندگی می دهد

فنلند به زنان و دختران افغانستان پناهندگی می دهد

22 February 2023


فنلند به زنان و دختران افغانستان پناهندگی می دهد

رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

18 January 2023


رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان