زنان نصف جامعه نیستند، بیشتر از نصف آن اند !

زنان نصف جامعه نیستند، بیشتر از نصف آن اند !

26 September 2021


زنان نصف جامعه نیستند، بیشتر از نصف آن اند !

سخنرانی حامد شفایی در تظاهرات  هلسینکی در 28 آگست2021

سخنرانی حامد شفایی در تظاهرات هلسینکی در 28 آگست2021

20 September 2021


سخنرانی حامد شفایی در تظاهرات هلسینکی در 28 آگست

سیاست عبدالرحمانی؛ اضمحلال مالکیت از گیزاب تا پنجشیر!

سیاست عبدالرحمانی؛ اضمحلال مالکیت از گیزاب تا پنجشیر!

20 September 2021


سیاست عبدالرحمانی؛
اضمحلال مالکیت از گیزاب تا پنجشیر!

غني خاين دروغ ميگويد: به قلم عبدالله خنجانی

غني خاين دروغ ميگويد: به قلم عبدالله خنجانی

20 September 2021


غني خاين دروغ ميگويد: به قلم عبدالله خنجانی

جهاد! – ملک ستیز

جهاد! – ملک ستیز

20 September 2021


 

اگر خودت زیر نام جهاد در هر سنگری می‌جنگی این تحلیل مرا بخوان. من

آبادانی بتخانه ز ویرانی ماست

آبادانی بتخانه ز ویرانی ماست

10 July 2021


آبادانی بتخانه ز ویرانی ماست

شکل گیری هسته های مقاومت مردمی یعنی شکست تفکر طالب و طالبانی!

شکل گیری هسته های مقاومت مردمی یعنی شکست تفکر طالب و طالبانی!

23 June 2021


شکل گیری هسته های مقاومت مردمی یعنی شکست تفکر طالب و طالبانی!

20 جون روز جهانی پناهنده گرامی باد!

20 جون روز جهانی پناهنده گرامی باد!

20 June 2021


20 جون روز جهانی پناهنده گرامی باد!

حملات تنظیم‌شده بر هزاره‌ها/شیعه‌ها؛ راهکارهای فوری و استراتژیک چیست؟

حملات تنظیم‌شده بر هزاره‌ها/شیعه‌ها؛ راهکارهای فوری و استراتژیک چیست؟

14 June 2021


حملات تنظیم‌شده بر هزاره‌ها/شیعه‌ها؛ راهکارهای فوری و استراتژیک چیست؟

نه امنیت گرفته می توانند و نه هم به مردم اجازه می دهند که از خود دفاع کنند!

نه امنیت گرفته می توانند و نه هم به مردم اجازه می دهند که از خود دفاع کنند!

12 June 2021


نه امنیت گرفته می توانند و نه هم به مردم اجازه می دهند که از خود دفاع کنند!