تقدیر از نیم قرن خدمت ماندگار!

تقدیر از نیم قرن خدمت ماندگار!

5 October 2023


تقدیر از نیم قرن خدمت ماندگار!

چهارمین محفل نکوداشت از کارکرد های استاد حسین علی یزدانی(حاج کاظم) در سویس

چهارمین محفل نکوداشت از کارکرد های استاد حسین علی یزدانی(حاج کاظم) در سویس

2 October 2023


چهارمین محفل نکوداشت از کارکرد های استاد حسین علی یزدانی(حاج کاظم) در سویس

سومین محفل نکو داشت از شخصیت استاد حسین علی یزدانی (حاج کاظم) در وین اتریش

سومین محفل نکو داشت از شخصیت استاد حسین علی یزدانی (حاج کاظم) در وین اتریش

2 October 2023


سومین محفل نکو داشت از شخصیت استاد حسین علی یزدانی (حاج کاظم) در وین اتریش

دومین محفل نکو داشت از کار کردهای استاد یزدانی مونشن آلمان

دومین محفل نکو داشت از کار کردهای استاد یزدانی مونشن آلمان

29 September 2023


دومین محفل نکو داشت از کار کردهای استاد یزدانی مونشن آلمان

25 سپتامبر سالیاد قربانیان « نسل کشی هزاره ها » را به خاطر بسپاریم!

25 سپتامبر سالیاد قربانیان « نسل کشی هزاره ها » را به خاطر بسپاریم!

26 September 2023


25 سپتامبر سالیاد قربانیان « نسل کشی هزاره ها » را به خاطر بسپاریم!

مراسم نکو داشت از نیم قرن خدمات استاد حسین علی یزدانی(حاج کاظم) در ترکیه!

مراسم نکو داشت از نیم قرن خدمات استاد حسین علی یزدانی(حاج کاظم) در ترکیه!

23 September 2023


مراسم نکو داشت از نیم قرن خدمات استاد حسین علی یزدانی(حاج کاظم) در ترکیه!

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در مونیخ آلمان

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در مونیخ آلمان

22 September 2023


مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در مونیخ آلمان

تاریخ هزاره -پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی

تاریخ هزاره -پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی

8 September 2023


تاریخ هزاره -پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی

هزاره های عراق

هزاره های عراق

6 September 2023


هزاره های عراق

تجلیل از کارکردهای «حاج کاظم یزدانی» مؤرخ شهیر افغانستان

تجلیل از کارکردهای «حاج کاظم یزدانی» مؤرخ شهیر افغانستان

15 August 2023


تجلیل از کارکردهای «حاج کاظم یزدانی» مؤرخ شهیر افغانستان