ملاک رای درانتخابات ریاست جمهوری چه بود؟ :از نبی قانع زاده

ملاک رای درانتخابات ریاست جمهوری چه بود؟ :از نبی قانع زاده

11 September 2009


ملاک رای درانتخابات ریاست جمهوری چه بود

ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان

ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان

18 June 2009


ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان (تیمورغزنوی فنلاند)

تجدید سازمان اخوان المسلمین در افغانستان( لطیف قاهر)

تجدید سازمان اخوان المسلمین در افغانستان( لطیف قاهر)

15 June 2009


تجدید سازمان اخوان المسلمین در افغانستان( لطیف قاهر)

حاشیه ای جذاب تر از متن ( محسن سازگارا )

حاشیه ای جذاب تر از متن ( محسن سازگارا )

7 June 2009


حاشیه ای جذاب تر از متن ( محسن سازگارا )

وزارت اطلاعات و فرهنگ یا مرکز ترویج تروریزم فرهنگی؟  از: فرشته حضرتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ یا مرکز ترویج تروریزم فرهنگی؟ از: فرشته حضرتی

28 May 2009


وزارت اطلاعات و فرهنگ یا مرکز ترویج تروریزم فرهنگی؟ از: فرشته حضرتی

اعتبار اسناد ادعایی کوچی ها – از : عبدالعزیز دانش

اعتبار اسناد ادعایی کوچی ها – از : عبدالعزیز دانش

14 May 2009


اعتبار اسناد ادعایی کوچی ها – از : عبدالعزیز دانش

باز اندیشی وضرورت پژوهشگری برای افغانستان

باز اندیشی وضرورت پژوهشگری برای افغانستان

12 May 2009


این  نوشته  مختصر , متن سخرانی است که توسط نویسنده ان بشکل شفاهی در

سخنی چند درباره انتخابات درافغانستان – از محمد عوض نبی زاده

سخنی چند درباره انتخابات درافغانستان – از محمد عوض نبی زاده

10 May 2009


سخنی چند درباره انتخابات درافغانستان

طالبان وکوچیهای مسلح عوامل اصلی بی ثباتی درکشورند-ازمحمدعوض نبی زاده

طالبان وکوچیهای مسلح عوامل اصلی بی ثباتی درکشورند-ازمحمدعوض نبی زاده

3 May 2009


طالبان وکوچیهای مسلح عوامل اصلی بی ثباتی درکشورند-ازمحمدعوض نبی زاده

کانون پژوهشگران ا فغانستان ایجاد شد.

کانون پژوهشگران ا فغانستان ایجاد شد.

30 April 2009


کانون پژوهشگران ا فغانستان