رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

18 January 2023


رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

قربانی سرمایه‌های ملی در پای ایدئولوژی

قربانی سرمایه‌های ملی در پای ایدئولوژی

8 January 2023


قربانی سرمایه‌های ملی در پای ایدئولوژی

ابتذال شر

ابتذال شر

21 December 2022


ابتذال شر

آیا خانه‌نشینی زنان حکم شرعی است؟

آیا خانه‌نشینی زنان حکم شرعی است؟

21 December 2022


آیا خانه‌نشینی زنان حکم شرعی است؟

عقربه فحشا در ذهنیت طالبانی

عقربه فحشا در ذهنیت طالبانی

4 December 2022


عقربه فحشا در ذهنیت طالبانی

بنت: کشتار دو خانواده هزاره در دایکندی توسط طالبان نیاز به تحقیق مستقل و فوری دارد

بنت: کشتار دو خانواده هزاره در دایکندی توسط طالبان نیاز به تحقیق مستقل و فوری دارد

2 December 2022


بنت: کشتار دو خانواده هزاره در دایکندی توسط طالبان نیاز به تحقیق مستقل و فوری دارد

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

22 November 2022


ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

پرفیسر ناظرحسین از کدرهای مهم فرهنگی علمی در گذشت

پرفیسر ناظرحسین از کدرهای مهم فرهنگی علمی در گذشت

30 October 2022


پرفیسر ناظرحسین از کدرهای مهم فرهنگی علمی در گذشت

موانع فهم نسل کشی‌ هزاره‌ها -2

موانع فهم نسل کشی‌ هزاره‌ها -2

21 October 2022


موانع فهم نسل کشی‌ هزاره‌ها -2

موانع فهم نسل کشی هزاره‌ها-1

موانع فهم نسل کشی هزاره‌ها-1

21 October 2022


موانع فهم نسل کشی هزاره‌ها-1