گزارش مستند قتل عام هزاره ها ی کویطه در سال 2011

گزارش مستند قتل عام هزاره ها ی کویطه در سال 2011

5 May 2012


گزارش مستند قتل عام هزاره ها ی کویطه در سال 2011

ترور طراح اعتراض های مدنی و سمبولیک نتوانست این اعتراض ها را خاموش کند!

ترور طراح اعتراض های مدنی و سمبولیک نتوانست این اعتراض ها را خاموش کند!

11 April 2012


ترور طراح اعتراض های مدنی

اقوام و بحران “هویت ملی ” در افغانستان

اقوام و بحران “هویت ملی ” در افغانستان

27 January 2012


اقوام و بحران “هویت ملی ” در افغانستان

مروری گذرا بر مقوله حاکمیت ملی

مروری گذرا بر مقوله حاکمیت ملی

6 January 2012


مروری گذرا بر مقوله حاکمیت ملی

هلوکاست مردم هزاره پایان نیافت

هلوکاست مردم هزاره پایان نیافت

30 October 2011


هلوکاست مردم هزاره پایان نیافت

شکار رهبران القاعده درآستانه ی یازدهم سپتامبر :- محمد ناطقی

شکار رهبران القاعده درآستانه ی یازدهم سپتامبر :- محمد ناطقی

10 September 2011


شکار رهبران القاعده درآستانه ی یازدهم سپتامبر :- محمد ناطقی

نگاهی بر مقاله راه حل مشکلات قومی در افغانستان:غیرمتمرکز ساختن قدرت قبل از خروج ایالات متحده:داکتر اکبرهمت فاریابی

نگاهی بر مقاله راه حل مشکلات قومی در افغانستان:غیرمتمرکز ساختن قدرت قبل از خروج ایالات متحده:داکتر اکبرهمت فاریابی

6 September 2011


راه حل مشکلات قومی در افغانستان

تا ثیررقابتهای جهانی درشکل گیری دولتهای معاصرافغانستان : محمدعوض نبی زاده

تا ثیررقابتهای جهانی درشکل گیری دولتهای معاصرافغانستان : محمدعوض نبی زاده

29 August 2011


خشونت اعمال شده نسل کشی ,کوچ اجباری واشغال وغصب سرزمینهای پدری مردم هزاره درمناطق جنوب

راه حل مشکلات قومی درافغانستان:نویسنده:توماس بارفیلد.برگردان: لعل زاد

راه حل مشکلات قومی درافغانستان:نویسنده:توماس بارفیلد.برگردان: لعل زاد

28 August 2011


راه حل مشکلات قومی درافغانستان:نویسنده:توماس بارفیلد.برگردان: لعل زاد

قاتل نروژی و نفرت از زنان: رشد فمینیسم یعنی پایان غرب! – میشل گولدبرگ؛ ترجمه سحر مفخم

قاتل نروژی و نفرت از زنان: رشد فمینیسم یعنی پایان غرب! – میشل گولدبرگ؛ ترجمه سحر مفخم

26 July 2011


قاتل نروژی و نفرت از زنان: رشد فمینیسم یعنی پایان غرب