تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

11 February 2011


تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

جنگ افشار:-  جنرال سید عبدالقدوس سید

جنگ افشار:- جنرال سید عبدالقدوس سید

9 February 2011


جنگ افشار:- جنرال سید عبدالقدوس سید

چالش های جدید پناهندگی  ( محمد رفیق رجاء)

چالش های جدید پناهندگی ( محمد رفیق رجاء)

1 January 2011


چالش های جدید پناهندگی

دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

29 November 2010


در سالهای اخير نتايج موفقيت دموکراسي و ارزشهای انساني چون حقوق بشر، قانونيت، عدالت، برابری،

تبعیض وتعصب قومگرایانه درانتخابات پارلمانی افغانستان : محمد عوض نبی زاده

تبعیض وتعصب قومگرایانه درانتخابات پارلمانی افغانستان : محمد عوض نبی زاده

28 November 2010


تبعیض وتعصب قومگرایانه درانتخابات پارلمانی افغانستان

بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند؟ – نبی قانع زاده

بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند؟ – نبی قانع زاده

25 November 2010


بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند

نسل دوم رهبران القاعده

نسل دوم رهبران القاعده

22 November 2010


نسل دوم رهبران القاعده

براتعلی تاچ یکی ازمبارزین برجستهء مشروطیت سوم : محمد عوض نبی زاده

براتعلی تاچ یکی ازمبارزین برجستهء مشروطیت سوم : محمد عوض نبی زاده

14 November 2010


براتعلی تاچ یکی ازمبارزین برجستهء مشروطیت سوم : محمد عوض نبی زاده

برخورد تک قومی درانتخابات پارلمانی افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

برخورد تک قومی درانتخابات پارلمانی افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

1 November 2010


برخورد تک قومی درانتخابات پارلمانی افغانستان

برخی مسایل درباره انتخابات پارلمانی افغانستان: محمدعوض نبی زاده

برخی مسایل درباره انتخابات پارلمانی افغانستان: محمدعوض نبی زاده

10 October 2010


برخی مسایل درباره انتخابات پارلمانی افغانستان: محمدعوض نبی زاده