روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

8 May 2011


روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

نسبت «هویت ملی» با «هویت های متکثر قومی» در یک کشور کثیرالاقوام : عباس دلجو

نسبت «هویت ملی» با «هویت های متکثر قومی» در یک کشور کثیرالاقوام : عباس دلجو

2 May 2011


نسبت «هویت ملی» با «هویت های متکثر قومی» در یک کشور کثیرالاقوام

آشنایی با آسیب‌های اجتماعی

آشنایی با آسیب‌های اجتماعی

25 April 2011


آشنایی با آسیب‌های اجتماعی

پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

20 March 2011


پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

عاشورا سند مظلومیت آزادگی : نبی قانع زاده

عاشورا سند مظلومیت آزادگی : نبی قانع زاده

14 December 2010


عاشورا سند مظلومیت آزادگی

دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

29 November 2010


در سالهای اخير نتايج موفقيت دموکراسي و ارزشهای انساني چون حقوق بشر، قانونيت، عدالت، برابری،

بی پناهی پناهجویان افغان در جهان : – سید محمد فطرت

بی پناهی پناهجویان افغان در جهان : – سید محمد فطرت

20 October 2010


بی پناهی پناهجویان افغان در جهان : – سید محمد فطرت

پنهان هویت؛به خاطری لقمه نانی! – نبی قانع زاده

پنهان هویت؛به خاطری لقمه نانی! – نبی قانع زاده

20 October 2010


پنهان هویت؛به خاطری لقمه نانی! – نبی قانع زاده

تاثیریک اثرفرهنگی : نبی قانع زاده

تاثیریک اثرفرهنگی : نبی قانع زاده

2 October 2010


تاثیریک اثرفرهنگی : نبی قانع زاده

یاد بود از دوازدهمین سالگرد نسل کشی مزار شریف :  محمد عوض نبی زاده

یاد بود از دوازدهمین سالگرد نسل کشی مزار شریف : محمد عوض نبی زاده

16 August 2010


یاد بود از دوازدهمین سالگرد نسل کشی مزار شریف : محمد عوض نبی زاده