جمعیت اسلامی وجنگ تباری

جمعیت اسلامی وجنگ تباری

20 December 2017


جمعیت اسلامی وجنگ تباری

رویارویی دو غول در افغانستان

رویارویی دو غول در افغانستان

21 November 2017


رویارویی دو غول در افغانستان

داعش در جست و جوي «بهشتي» ديگر

داعش در جست و جوي «بهشتي» ديگر

1 November 2017


داعش در جست و جوي «بهشتي» ديگر

لنگی و نیکتایی ! نبی قانع زاده

لنگی و نیکتایی ! نبی قانع زاده

21 October 2017


مصیبتهای که برمردم ما تحمیل شده است و سخت آزار دهنده است و حتا از

اوضاع افغانستان ؛ مسايل و مشکلات مهاجرين افغاني – از: حامد شفایی

اوضاع افغانستان ؛ مسايل و مشکلات مهاجرين افغاني – از: حامد شفایی

8 October 2017


اوضاع افغانستان ؛ مسايل و مشکلات مهاجرين افغاني

با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

3 October 2017


نبی قانع زاده عاشورا مظهر ظلم ستیزی ، عدالتخواهی و فداکاری به شمار میرود و دهه

نقد بر گذشته برای آینده

نقد بر گذشته برای آینده

11 September 2017


این نوشته ی مختصر, به مناسبت گرامی داشت ازشهادت مسعود مرحوم و هفته شهید به تحریر آمد

ایستادگی دربرابرداعش را همگانی وملی بسازیم

ایستادگی دربرابرداعش را همگانی وملی بسازیم

27 August 2017


محمد رفیق رجا شبیه سازی افغانستان به سوریه , عراق و نیزقتل عام هزاره ها درست,

قتل وکشتار سازمان یافته درمسجدامام زمان خیرخانه کابل !

قتل وکشتار سازمان یافته درمسجدامام زمان خیرخانه کابل !

26 August 2017


نبی قانع زاده تروریست های افراطی که بنام دین خدا خلق خدا را می کشند ظهر

وحدت سني و شيعه، و ضرورت آسيب شناسي نوشته : محمد محق

وحدت سني و شيعه، و ضرورت آسيب شناسي نوشته : محمد محق

26 August 2017


حوادث تروريستي خونين اخير در كشور، كه بخشي از آن مساجد برادران شيعي ما را