نقد بر گذشته برای آینده

نقد بر گذشته برای آینده

11 September 2017


این نوشته ی مختصر, به مناسبت گرامی داشت ازشهادت مسعود مرحوم و هفته شهید به تحریر آمد

ایستادگی دربرابرداعش را همگانی وملی بسازیم

ایستادگی دربرابرداعش را همگانی وملی بسازیم

27 August 2017


محمد رفیق رجا شبیه سازی افغانستان به سوریه , عراق و نیزقتل عام هزاره ها درست,

قتل وکشتار سازمان یافته درمسجدامام زمان خیرخانه کابل !

قتل وکشتار سازمان یافته درمسجدامام زمان خیرخانه کابل !

26 August 2017


نبی قانع زاده تروریست های افراطی که بنام دین خدا خلق خدا را می کشند ظهر

وحدت سني و شيعه، و ضرورت آسيب شناسي نوشته : محمد محق

وحدت سني و شيعه، و ضرورت آسيب شناسي نوشته : محمد محق

26 August 2017


حوادث تروريستي خونين اخير در كشور، كه بخشي از آن مساجد برادران شيعي ما را

مقصر اصلی نسل کشی در میرزا ولنگ کیست؟

مقصر اصلی نسل کشی در میرزا ولنگ کیست؟

24 August 2017


استراتژی طالبان در شمال: تهاجم , سقوط ,ویرانی واکمال مهمات وتخلیه منطقه وسنگر گیری در کوه ها ودره های اطراف منطقه است

استراتژی جدید امریکا، جنگ با تروریستان درافغانستان ؛

استراتژی جدید امریکا، جنگ با تروریستان درافغانستان ؛

23 August 2017


پس ازماهها رای زنی ها وبروزدودسته گیها درتیم امنیتی ترامپ ، سرانجام دیشب به وقت امریکا، ترامپ استراتژی دولت خودرا در مورد افغانستان اعلام نمود

شهید مزاری چه می خواست ؟ از نبی قانع زاده

شهید مزاری چه می خواست ؟ از نبی قانع زاده

12 March 2009


(به مناسب چهاردهمین سالگرد شهادت فریادگرعدالت رهبرشهید استادمزاری)

تاریخچه پیدایش دولت اسرائیل واوضاع فلسطین. بقلم حامد شفایی

تاریخچه پیدایش دولت اسرائیل واوضاع فلسطین. بقلم حامد شفایی

28 January 2009


تاریخچه پیدایش دولت اسرائیل واوضاع فلسطین