۱۲۵ سال قبل در ۲۵ سپتامبر امیر عبدالرحمن خان نسل کشی هزاره ها را جشن گرفت !

۱۲۵ سال قبل در ۲۵ سپتامبر امیر عبدالرحمن خان نسل کشی هزاره ها را جشن گرفت !

25 September 2018


۱۲۵ سال قبل در ۲۵ سپتامبر امیر عبدالرحمن خان نسل کشی هزاره ها را جشن گرفت !

خرافات, عوامل وچگونگی مبارزه با آن:

خرافات, عوامل وچگونگی مبارزه با آن:

17 September 2018


خرافات, عوامل وچگونگی مبارزه با آن:

مسعود در ارزیابی امروز

مسعود در ارزیابی امروز

10 September 2018


محمد رفیق رجا یک. مدافع استقلال افغانستان

تشکل سیاسی تنها گزینه ای دفاع مستقلانه است.

تشکل سیاسی تنها گزینه ای دفاع مستقلانه است.

7 September 2018


محمد رفیق رجا گپ اصلی مقاله را

هفت روز گذشت-(به مناسبت هفتم شهدایی دانایی)

هفت روز گذشت-(به مناسبت هفتم شهدایی دانایی)

23 August 2018


هفت روز گذشت

برغزنی غرقه به خون چه گذشت؟

برغزنی غرقه به خون چه گذشت؟

19 August 2018


برغزنی غرقه به خون چه گذشت؟

چرا هزاره ستیزی؟

چرا هزاره ستیزی؟

17 August 2018


چرا هزاره ستیزی؟

بازهم سپاهیان جهل مراکز اگاهی را هدف قرار دادند!

بازهم سپاهیان جهل مراکز اگاهی را هدف قرار دادند!

15 August 2018


بازهم سپاهیان جهل مراکز اگاهی را هدف قرار دادند!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل وکشتار مردم غزنی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل وکشتار مردم غزنی!

15 August 2018


بیانیه کانون

باردیگر افسانه “غور غزنی” تکرار شد.

باردیگر افسانه “غور غزنی” تکرار شد.

13 August 2018


محمد رفیق رجا جمله "غور غزنی " قصه ی بلندی دارد که بماند اما مفهوم تاریخی