با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

3 October 2017


نبی قانع زاده عاشورا مظهر ظلم ستیزی ، عدالتخواهی و فداکاری به شمار میرود و دهه

نقد بر گذشته برای آینده

نقد بر گذشته برای آینده

11 September 2017


این نوشته ی مختصر, به مناسبت گرامی داشت ازشهادت مسعود مرحوم و هفته شهید به تحریر آمد

ایستادگی دربرابرداعش را همگانی وملی بسازیم

ایستادگی دربرابرداعش را همگانی وملی بسازیم

27 August 2017


محمد رفیق رجا شبیه سازی افغانستان به سوریه , عراق و نیزقتل عام هزاره ها درست,

قتل وکشتار سازمان یافته درمسجدامام زمان خیرخانه کابل !

قتل وکشتار سازمان یافته درمسجدامام زمان خیرخانه کابل !

26 August 2017


نبی قانع زاده تروریست های افراطی که بنام دین خدا خلق خدا را می کشند ظهر

وحدت سني و شيعه، و ضرورت آسيب شناسي نوشته : محمد محق

وحدت سني و شيعه، و ضرورت آسيب شناسي نوشته : محمد محق

26 August 2017


حوادث تروريستي خونين اخير در كشور، كه بخشي از آن مساجد برادران شيعي ما را

مقصر اصلی نسل کشی در میرزا ولنگ کیست؟

مقصر اصلی نسل کشی در میرزا ولنگ کیست؟

24 August 2017


استراتژی طالبان در شمال: تهاجم , سقوط ,ویرانی واکمال مهمات وتخلیه منطقه وسنگر گیری در کوه ها ودره های اطراف منطقه است

استراتژی جدید امریکا، جنگ با تروریستان درافغانستان ؛

استراتژی جدید امریکا، جنگ با تروریستان درافغانستان ؛

23 August 2017


پس ازماهها رای زنی ها وبروزدودسته گیها درتیم امنیتی ترامپ ، سرانجام دیشب به وقت امریکا، ترامپ استراتژی دولت خودرا در مورد افغانستان اعلام نمود

تصمیم جدید وکاهش امتیازپناهندگی درفنلند

تصمیم جدید وکاهش امتیازپناهندگی درفنلند

8 December 2015


تصمیم جدید وکاهش امتیازپناهندگی درفنلند

بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

20 March 2012


بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا

نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا

17 August 2011


نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا