گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

4 December 2010


گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

31 October 2010


اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

کنفرانس جوانان مهاجر که ازمکتب باز مانده اند در هیلسینکی دایر شد.

کنفرانس جوانان مهاجر که ازمکتب باز مانده اند در هیلسینکی دایر شد.

27 September 2010


کنفرانس جوانان مهاجر که ازمکتب باز مانده اند در هیلسینکی دایر شد

هزینه زندگی پناهنده گان در کمپ ها کمتر می شود.

هزینه زندگی پناهنده گان در کمپ ها کمتر می شود.

20 September 2010


هزینه زندگی پناهنده گان در کمپ ها کمتر می شود.

گروپ ده نفری جوانان کانون افغانستانیهای فنلندمرحله مقدماتی صحرانوردی خودرادریکی ازجنگلهای شهراسپوانجام دادند+عکس

گروپ ده نفری جوانان کانون افغانستانیهای فنلندمرحله مقدماتی صحرانوردی خودرادریکی ازجنگلهای شهراسپوانجام دادند+عکس

15 May 2010


گروپ ده نفری جوانان کانون افغانستانیهای

مهاجرت بین المللی؛ واگرایی و همگرایی ملی – حسینعلی امینی (رها)

مهاجرت بین المللی؛ واگرایی و همگرایی ملی – حسینعلی امینی (رها)

11 April 2010


مهاجرت بین المللی؛ واگرایی و همگرایی ملی

اهمیت زبان مادری برای اطفال پناهنده ومهاجر:2- بمناسبت 21 فبروری روزجهانی روز مادری:نبی قانع زاده

اهمیت زبان مادری برای اطفال پناهنده ومهاجر:2- بمناسبت 21 فبروری روزجهانی روز مادری:نبی قانع زاده

20 February 2010


اهمیت زبان مادری برای اطفال پناهنده ومهاجر:2- بمناسبت 21 فبروری روزجهانی روز مادری:نبی قانع زاده

تحلیلی بر یک خبر  از اوضاع پناهندگی در فنلند ( محمد رفیق رجاء)

تحلیلی بر یک خبر از اوضاع پناهندگی در فنلند ( محمد رفیق رجاء)

9 July 2009


تحلیلی بر یک خبر از اوضاع پناهندگی در فنلند

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ ! قسمت چهارم

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ ! قسمت چهارم

14 June 2009


چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ ! قسمت چهارم

نسل جدید (نسل دوم و…) پناهنده هادرغرب وفرهنگ اجدادی شان ! – از نبی قانع زاده

نسل جدید (نسل دوم و…) پناهنده هادرغرب وفرهنگ اجدادی شان ! – از نبی قانع زاده

24 May 2009


نسل جدید (نسل دوم و…) پناهنده هادرغرب وفرهنگ اجدادی شان