تحصن کنندگان جوان در استکهلم ، شور جوانی و خطرات بی برنامگی!

تحصن کنندگان جوان در استکهلم ، شور جوانی و خطرات بی برنامگی!

20 August 2017


بیشتر از یک هزار جوان پناهجو در استکهلم گرد آمده اند تا برای اقامت گرفتن در سویدن مبارزه کنند.

پروگرام مشترک فرهنگي و اطلاع رساني کانون و شاروالي برای مهاجرين افغاني

پروگرام مشترک فرهنگي و اطلاع رساني کانون و شاروالي برای مهاجرين افغاني

29 July 2017


در تاريخ 17.2.2017 از ساعت 17.00 تا 19.00 در مرکز فرهنگي مالمي تلو Malmitalo دهها تن از

پروگرام مشترک فرهنگي و اطلاع رساني کانون و شاروالي برای مهاجرين افغاني

پروگرام مشترک فرهنگي و اطلاع رساني کانون و شاروالي برای مهاجرين افغاني

3 March 2017


برنامه با شادی و نشاط و رضايت خاطر اشتراک کننده های در فضای بسيار صميمانه به پايان رسيد.

سویدن: دادگاه عالی در مورد تعیین سن یک پناهجوی بزهکار، حکم صادر کرد

سویدن: دادگاه عالی در مورد تعیین سن یک پناهجوی بزهکار، حکم صادر کرد

11 July 2016


سویدن: دادگاه عالی در مورد تعیین سن یک پناهجوی بزهکار، حکم صادر کرد

شب موسیقی با پناهجویان در هلسینکی

شب موسیقی با پناهجویان در هلسینکی

11 April 2016


شب موسیقی با پناهجویان در هلسینکی به ابتکار کانون افغانستانی های فنلنذ

وضعیت پناهجویان در کشور ناروی

وضعیت پناهجویان در کشور ناروی

19 January 2012


وضعیت پناهجویان در کشور ناروی

اردوی تابستانی زبان مادری اطفال ونوجوانان پناهنده افغانی در فنلند + عکس

اردوی تابستانی زبان مادری اطفال ونوجوانان پناهنده افغانی در فنلند + عکس

8 August 2011


اردوی تابستانی زبان مادری اطفال ونوجوانان پناهنده افغانی در فنلند

وضعیت ناگوار پناهجویان افغان در بلجیم!!

وضعیت ناگوار پناهجویان افغان در بلجیم!!

18 June 2011


وضعیت ناگوار پناهجویان افغان در بلجیم!!

جمع آوری امضا برای قبولی پناهنده ی افغان

جمع آوری امضا برای قبولی پناهنده ی افغان

12 May 2011


جمع آوری امضا برای قبولی پناهنده ی افغان

تظاهرات ده ها  تن از پناهجویان افغانی در فنلند! + عکس

تظاهرات ده ها تن از پناهجویان افغانی در فنلند! + عکس

3 May 2011


تظاهرات ده ها تن از پناهجویان افغانی در فنلند