بحران هویت بر اثر مهاجرت در اندیشه میلان کوندرا

بحران هویت بر اثر مهاجرت در اندیشه میلان کوندرا

4 September 2022


بحران هویت بر اثر مهاجرت در اندیشه میلان کوندرا

سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

19 August 2022


سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

پایان کلاسهای آموزشی زبان مادری(فارسی دری) کانون در سال تحصیلی 2021-2022

پایان کلاسهای آموزشی زبان مادری(فارسی دری) کانون در سال تحصیلی 2021-2022

29 May 2022


پایان کلاسهای آموزشی زبان مادری(فارسی دری) کانون در سال تحصیلی 2021-2022

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

1 January 2022


بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

مهاجرین افغانستانی مقیم اندونزی سزاوار برخورد انسانی و تعیین سرنوشت اند !

مهاجرین افغانستانی مقیم اندونزی سزاوار برخورد انسانی و تعیین سرنوشت اند !

5 December 2021


مهاجرین افغانستانی مقیم اندونزی سزاوار برخورد انسانی و تعیین سرنوشت اند !

20 جون روز جهانی پناهنده گرامی باد!

20 جون روز جهانی پناهنده گرامی باد!

20 June 2021


20 جون روز جهانی پناهنده گرامی باد!

پایان کلاسهای زبان مادری فارسی دری کانون درسال تحصیلی 2020-2021 !

پایان کلاسهای زبان مادری فارسی دری کانون درسال تحصیلی 2020-2021 !

14 June 2021


پایان کلاسهای زبان مادری فارسی دری کانون درسال تحصیلی 2020-2021 !

چرا اسناد هویتى افغان‌ها در سویدن اعتبار ندارد؟

چرا اسناد هویتى افغان‌ها در سویدن اعتبار ندارد؟

18 March 2021


چرا اسناد هویتى افغان‌ها در سویدن اعتبار ندارد؟

تاملی برکاندید شدن نسل جدید مهاجران، درشهرهای فنلند

تاملی برکاندید شدن نسل جدید مهاجران، درشهرهای فنلند

13 December 2020


تاملی برکاندید شدن نسل جدید مهاجران، درشهرهای فنلند

گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران

9 June 2020


گردهمایی علیه تبعیض و بی عدالتی در افغانستان و کشتار مهاجرین افغانستانی را در ایران