این روز‌ها در مرز یونان هستی : شعر از سید ابوطالب مظفری

این روز‌ها در مرز یونان هستی : شعر از سید ابوطالب مظفری

23 August 2017


این روز‌ها در مرز یونان هستی

کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان – 28 جولاي1951 ژنو

کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان – 28 جولاي1951 ژنو

23 August 2017


نظر به اينکه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است، اين اصل را مورد تأکيد قرار داده اند که کليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.

تحصن کنندگان جوان در استکهلم ، شور جوانی و خطرات بی برنامگی!

تحصن کنندگان جوان در استکهلم ، شور جوانی و خطرات بی برنامگی!

20 August 2017


بیشتر از یک هزار جوان پناهجو در استکهلم گرد آمده اند تا برای اقامت گرفتن در سویدن مبارزه کنند.

پروگرام مشترک فرهنگي و اطلاع رساني کانون و شاروالي برای مهاجرين افغاني

پروگرام مشترک فرهنگي و اطلاع رساني کانون و شاروالي برای مهاجرين افغاني

29 July 2017


در تاريخ 17.2.2017 از ساعت 17.00 تا 19.00 در مرکز فرهنگي مالمي تلو Malmitalo دهها تن از

سویدن: دادگاه عالی در مورد تعیین سن یک پناهجوی بزهکار، حکم صادر کرد

سویدن: دادگاه عالی در مورد تعیین سن یک پناهجوی بزهکار، حکم صادر کرد

11 July 2016


سویدن: دادگاه عالی در مورد تعیین سن یک پناهجوی بزهکار، حکم صادر کرد