غزني پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي، ميزبان مسابقات ورزش رزمي موتای

غزني پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي، ميزبان مسابقات ورزش رزمي موتای

8 May 2013


غزني پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي، ميزبان مسابقات ورزش رزمي موتای

شعر: خاطرما

شعر: خاطرما

7 April 2013


شعر: خاطرما

انتحار می‌کنم

انتحار می‌کنم

8 August 2012


انتحار می کنم – سید ابوطالب مظفری

نگاهی گذرا به آثار جاوید، پژوهشگر معروف افغان

نگاهی گذرا به آثار جاوید، پژوهشگر معروف افغان

1 August 2012


نگاهی گذرا به آثار جاوید، پژوهشگر معروف افغان

نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

9 July 2012


نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

9 July 2012


نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

تکرار،  من­ + تو = تنها

تکرار، من­ + تو = تنها

26 May 2012


تکرار، من­ + تو = تنها

«عکس کندن»: سرگذشت عکاسی در افغانستان

«عکس کندن»: سرگذشت عکاسی در افغانستان

24 April 2012


سرگذشت عکاسی در افغانستان

نوروزهای زندگی من، خاطرات فراموش ناشدنی

نوروزهای زندگی من، خاطرات فراموش ناشدنی

5 April 2012


نوروزهای زندگی من

دو جایزه مهم از جشنواره فیلم مستند جهان

دو جایزه مهم از جشنواره فیلم مستند جهان

2 April 2012


دو جایزه مهم از جشنواره فیلم مستند جهان