شعر: گویا امروز آسمان هم ماتم دارد.

شعر: گویا امروز آسمان هم ماتم دارد.

9 July 2014


 
 مصطفی وهریز

ادامه مطلب

شعر: ]هنگ سفر

شعر: ]هنگ سفر

19 May 2014


شعر: ]هنگ سفر

شعر: انتظار

شعر: انتظار

22 April 2014


شعر: انتظار

شعر: قصر ويران

شعر: قصر ويران

21 April 2014


شعر: قصر ويران

قصر ويران

قصر ويران

21 April 2014


قصر ويران

شعر: آدمک ها

شعر: آدمک ها

18 April 2014


 

آدمك ها ——– این جهان از آدمک ها

شعر: یک صدا شویم

شعر: یک صدا شویم

6 April 2014


شعر: یک صدا شویم

غزني پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي، ميزبان مسابقات ورزش رزمي موتای

غزني پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي، ميزبان مسابقات ورزش رزمي موتای

8 May 2013


غزني پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي، ميزبان مسابقات ورزش رزمي موتای

شعر: خاطرما

شعر: خاطرما

7 April 2013


شعر: خاطرما

انتحار می‌کنم

انتحار می‌کنم

8 August 2012


انتحار می کنم – سید ابوطالب مظفری