مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در مونیخ آلمان

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در مونیخ آلمان

22 September 2023


مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در مونیخ آلمان

-آغاز مراسم نکوداشت از شخصیت استاد حسین علی یزدانی(حاج کاظم)

-آغاز مراسم نکوداشت از شخصیت استاد حسین علی یزدانی(حاج کاظم)

18 September 2023


-آغاز مراسم نکوداشت از شخصیت استاد حسین علی یزدانی(حاج کاظم)

تاریخ هزاره -پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی

تاریخ هزاره -پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی

8 September 2023


تاریخ هزاره -پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی

تجلیل از کارکردهای «حاج کاظم یزدانی» مؤرخ شهیر افغانستان

تجلیل از کارکردهای «حاج کاظم یزدانی» مؤرخ شهیر افغانستان

15 August 2023


تجلیل از کارکردهای «حاج کاظم یزدانی» مؤرخ شهیر افغانستان

اطلاعیه کلاسهای فارسی دری اطفال و نوجوانان در هلسینکی

اطلاعیه کلاسهای فارسی دری اطفال و نوجوانان در هلسینکی

13 August 2023


اطلاعیه کلاسهای فارسی دری اطفال و نوجوانان در هلسینکی

پیشینه‌ی جان‌گدازِ آهنگِ “آهسته بُرو

پیشینه‌ی جان‌گدازِ آهنگِ “آهسته بُرو

7 August 2023


پیشینه‌ی جان‌گدازِ آهنگِ “آهسته بُرو

قابل توجه علاقه مندان فرهنگ لغات فنلندی به فارسی و فارسی به فنلندی

قابل توجه علاقه مندان فرهنگ لغات فنلندی به فارسی و فارسی به فنلندی

27 July 2023


قابل توجه علاقه مندان فرهنگ لغات فنلندی به فارسی و فارسی به فنلندی

واصف باختری، شاعر سرشناس افغانستان، خالق «آفتاب نمی‌میرد» ابدی شد

واصف باختری، شاعر سرشناس افغانستان، خالق «آفتاب نمی‌میرد» ابدی شد

23 July 2023


واصف باختری، شاعر سرشناس افغانستان، خالق «آفتاب نمی‌میرد» ابدی شد

پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

24 May 2023


پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

نفرین برتبعیض

نفرین برتبعیض

26 March 2023


نفرین برتبعیض