هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

9 August 2020


هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

اطلاعیه کلاسهای دری فارسی از راه دور

اطلاعیه کلاسهای دری فارسی از راه دور

5 April 2020


اطلاعیه کلاسهای دری فارسی از راه دور

نوروز1399در سایه ویروس کرونا!

نوروز1399در سایه ویروس کرونا!

20 March 2020


نوروز1399در سایه ویروس کرونا!

نقش زبان مادری در شکل گیری هویت اطفال!

نقش زبان مادری در شکل گیری هویت اطفال!

20 February 2020


نقش زبان مادری در شکل گیری هویت اطفال!

همه روز ها روزی عشق است اگر عشقی وجود داشته باشد !

همه روز ها روزی عشق است اگر عشقی وجود داشته باشد !

14 February 2020


کمی بدنیست در مورد پیشینه تاریخی

معرفی کتاب نو اوری در آموزش اثر دکتر صمد علی مرادی

معرفی کتاب نو اوری در آموزش اثر دکتر صمد علی مرادی

1 February 2020


معرفی کتاب نو اوری در آموزش

کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر

کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر

21 January 2020


کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

معرفی سه کتاب مفید در کتابخانه پاسیله هلسینکی (1)!

معرفی سه کتاب مفید در کتابخانه پاسیله هلسینکی (1)!

6 January 2020


معرفی سه کتاب مفید در کتابخانه پاسیله هلسینکی (1)!

آصف جلالی هنرمند طنز پرداز به ابدیت پیوست!

آصف جلالی هنرمند طنز پرداز به ابدیت پیوست!

1 January 2020


آصف جلالی هنرمند طنز پرداز به ابدیت پیوست!

کتاب خوانی در مرکز کانون هلسینکی

کتاب خوانی در مرکز کانون هلسینکی

4 September 2019


کتاب خوانی در مرکز کانون هلسینکی