۲۸ بورسیه ‏ی تحصیلی برای دانش‏آموزان معرفت – دشت برچی کابل

۲۸ بورسیه ‏ی تحصیلی برای دانش‏آموزان معرفت – دشت برچی کابل

22 August 2011


بورسیه ‏ی تحصیلی برای دانش‏آموزان معرفت

پارسی، دری و تاجیکی، سه نام برای یک زبان

پارسی، دری و تاجیکی، سه نام برای یک زبان

15 August 2011


پارسی، دری و تاجیکی، سه نام برای یک زبان

زمان (داستان کوتاه) :- سکینه محمدی

زمان (داستان کوتاه) :- سکینه محمدی

19 July 2011


زمان (داستان کوتاه) :- سکینه محمدی

داستان كوتاه! پس از مسافرت : حسيب شريفي

داستان كوتاه! پس از مسافرت : حسيب شريفي

12 May 2011


داستان كوتاه! پس از مسافرت : حسيب شريفي

من اینجا بس دلم تنگ است : اخوان ثالث

من اینجا بس دلم تنگ است : اخوان ثالث

22 April 2011


من اینجا بس دلم تنگ است : اخوان ثالث

آبدات تاریخی بامیان نیاز به حفاظت جدی دارند!-محمدزمان احمدی- ولایت بامیان

آبدات تاریخی بامیان نیاز به حفاظت جدی دارند!-محمدزمان احمدی- ولایت بامیان

30 March 2011


آبدات تاریخی بامیان نیاز به حفاظت جدی دارند!-محمدزمان احمدی- ولایت بامیان

بازی های محلی بامیان رو به فراموشی و نابودی میروند؟!+عکس

بازی های محلی بامیان رو به فراموشی و نابودی میروند؟!+عکس

28 March 2011


بازی های محلی بامیان رو به فراموشی و نابودی میروند

پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

20 March 2011


پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید

دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید

20 March 2011


دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید

کوچ اجباری و اثرات منفی آن بر لهجه و گویش زبان هزاره گی : محمد عوض نبی زاده

کوچ اجباری و اثرات منفی آن بر لهجه و گویش زبان هزاره گی : محمد عوض نبی زاده

23 February 2011


کوچ اجباری و اثرات منفی آن بر لهجه و گویش زبان هزاره گی