نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

9 July 2012


نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

تکرار،  من­ + تو = تنها

تکرار، من­ + تو = تنها

26 May 2012


تکرار، من­ + تو = تنها

«عکس کندن»: سرگذشت عکاسی در افغانستان

«عکس کندن»: سرگذشت عکاسی در افغانستان

24 April 2012


سرگذشت عکاسی در افغانستان

نوروزهای زندگی من، خاطرات فراموش ناشدنی

نوروزهای زندگی من، خاطرات فراموش ناشدنی

5 April 2012


نوروزهای زندگی من

دو جایزه مهم از جشنواره فیلم مستند جهان

دو جایزه مهم از جشنواره فیلم مستند جهان

2 April 2012


دو جایزه مهم از جشنواره فیلم مستند جهان

ز اشک دیده بر بوستان رفیق اینک بهار آمد :- از یما روستا

ز اشک دیده بر بوستان رفیق اینک بهار آمد :- از یما روستا

28 March 2012


ز اشک دیده بر بوستان رفیق اینک بهار آمد :- از یما روستا

جای پروانه ای

جای پروانه ای

28 March 2012


جای پروانه ای

بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

20 March 2012


بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

آرزو و حرفی با دوست

آرزو و حرفی با دوست

10 February 2012


آرزو و حرفی با دوست

حرف بزن ، زود باش ، ساکت!

حرف بزن ، زود باش ، ساکت!

19 January 2012


حرف بزن ، زود باش ، ساکت!