نوروزهای زندگی من، خاطرات فراموش ناشدنی

نوروزهای زندگی من، خاطرات فراموش ناشدنی

5 April 2012


نوروزهای زندگی من

دو جایزه مهم از جشنواره فیلم مستند جهان

دو جایزه مهم از جشنواره فیلم مستند جهان

2 April 2012


دو جایزه مهم از جشنواره فیلم مستند جهان

ز اشک دیده بر بوستان رفیق اینک بهار آمد :- از یما روستا

ز اشک دیده بر بوستان رفیق اینک بهار آمد :- از یما روستا

28 March 2012


ز اشک دیده بر بوستان رفیق اینک بهار آمد :- از یما روستا

جای پروانه ای

جای پروانه ای

28 March 2012


جای پروانه ای

بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

20 March 2012


بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

آرزو و حرفی با دوست

آرزو و حرفی با دوست

10 February 2012


آرزو و حرفی با دوست

حرف بزن ، زود باش ، ساکت!

حرف بزن ، زود باش ، ساکت!

19 January 2012


حرف بزن ، زود باش ، ساکت!

“بود نه بود”   شعر از مصطفی وهریز

“بود نه بود” شعر از مصطفی وهریز

6 January 2012


“بود نه بود”

فرار و انقلاب دو شعر از مصطفي وهريز

فرار و انقلاب دو شعر از مصطفي وهريز

13 November 2011


فرار و انقلاب دو شعر از مصطفي وهريز

به مناسبت عید سعید فطر

به مناسبت عید سعید فطر

30 August 2011


عید سعید فطرمبارک باد!