تبصره ریس جمهور امریکا بالای استراتژی جدید افغانستان وپاکستان

تبصره ریس جمهور امریکا بالای استراتژی جدید افغانستان وپاکستان

29 March 2009


تبصره ریس جمهور امریکا بالای استراتژی جدید افغانستان وپاکستان

کاندید مستقل نیاز زمان ما – از: حسین ورسی

کاندید مستقل نیاز زمان ما – از: حسین ورسی

25 March 2009


کاندید مستقل نیاز زمان ما – از: حسین ورسی

مشکلات زن در افغانستان وچه باید کردها  !؟  ( محمد رفیق رجاء)

مشکلات زن در افغانستان وچه باید کردها !؟ ( محمد رفیق رجاء)

10 March 2009


مشکلات زن در افغانستان وچه باید کردها !؟

تاثیرگذاری احزاب سیاسی بررویداد های تاریخ معاصرافغانستان- ازمحمدعوض نبی زاده

تاثیرگذاری احزاب سیاسی بررویداد های تاریخ معاصرافغانستان- ازمحمدعوض نبی زاده

24 February 2009


تاثیرگذاری احزاب سیاسی بررویداد های تاریخ معاصرافغانستان

افشار زبان گویای مظلومیت و حق تلفی است- ازبصیرآهنگ

افشار زبان گویای مظلومیت و حق تلفی است- ازبصیرآهنگ

11 February 2009


افشار زبان گویای مظلومیت و حق تلفی است- ازبصیرآهنگ

انچه که ناتو نفهمید: افغانستان , پاکستان ( هجوم نو طالبان ) ها !  نویسنده : سلیم شهزاد

انچه که ناتو نفهمید: افغانستان , پاکستان ( هجوم نو طالبان ) ها ! نویسنده : سلیم شهزاد

8 February 2009


انچه که ناتو نفهمید: افغانستان , پاکستان ( هجوم نو طالبان ) ها ! نویسنده : سلیم شهزاد

زندگی نامه سیاسی شهید یوسفی .

زندگی نامه سیاسی شهید یوسفی .

1 February 2009


زندگی نامه سیاسی شهید یوسفی .

جايگاه اقليت در حقوق بين الملل –  نوشته اي :   جلينا پژيك  – ترجمه :  محمد تقي منا قبي

جايگاه اقليت در حقوق بين الملل – نوشته اي : جلينا پژيك – ترجمه : محمد تقي منا قبي

25 January 2009


جايگاه اقليت در حقوق بين الملل – نوشته اي : جلينا پژيك – ترجمه : محمد تقي منا قبي

متن کامل اولین سخنرانی اوباما بعنوان رییس جمهور آمریکا

متن کامل اولین سخنرانی اوباما بعنوان رییس جمهور آمریکا

23 January 2009


متن کامل اولین سخنرانی اوباما بعنوان رییس جمهور آمریکا

اوبا ما, افغانستان وبازی های پشت پرده ی سیاسی ( محمد رفیق رجاء )

اوبا ما, افغانستان وبازی های پشت پرده ی سیاسی ( محمد رفیق رجاء )

17 January 2009


اوبا ما, افغانستان وبازی های پشت پرده ی سیاسی