کلاس های داستان نویسی کانون!

کلاس های داستان نویسی کانون!

25 October 2023


کلاس های داستان نویسی کانون!

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی در هلسینکی

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی در هلسینکی

25 October 2023


مراسم نکوداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی در هلسینکی

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در هلسینکی

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در هلسینکی

14 October 2023


مراسم نکوداشت از شخصیت استاد یزدانی در هلسینکی

تجلیل از کارکردهای «حاج کاظم یزدانی» مؤرخ شهیر افغانستان

تجلیل از کارکردهای «حاج کاظم یزدانی» مؤرخ شهیر افغانستان

15 August 2023


تجلیل از کارکردهای «حاج کاظم یزدانی» مؤرخ شهیر افغانستان

اطلاعیه کلاسهای فارسی دری اطفال و نوجوانان در هلسینکی

اطلاعیه کلاسهای فارسی دری اطفال و نوجوانان در هلسینکی

13 August 2023


اطلاعیه کلاسهای فارسی دری اطفال و نوجوانان در هلسینکی

قابل توجه علاقه مندان فرهنگ لغات فنلندی به فارسی و فارسی به فنلندی

قابل توجه علاقه مندان فرهنگ لغات فنلندی به فارسی و فارسی به فنلندی

27 July 2023


قابل توجه علاقه مندان فرهنگ لغات فنلندی به فارسی و فارسی به فنلندی

پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

24 May 2023


پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

نسیمه رزمیار کاندیدای افغانستانی تبار از حزب سوسیال دموکرات با 13848رای به پارلمان فنلند راه یافت.

نسیمه رزمیار کاندیدای افغانستانی تبار از حزب سوسیال دموکرات با 13848رای به پارلمان فنلند راه یافت.

3 April 2023


نسیمه رزمیار کاندیدای افغانستانی تبار از حزب سوسیال دموکرات با 13848رای به پارلمان فنلند راه یافت.

انتخابات پارلمان فنلند

انتخابات پارلمان فنلند

3 April 2023


انتخابات پارلمان فنلند

روز نو سال ( 1402)برای نوروزیان مبارک باد

روز نو سال ( 1402)برای نوروزیان مبارک باد

20 March 2023


روز نو سال ( 1402)برای نوروزیان مبارک باد