جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

21 October 2022


جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

15 October 2022


اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

12 October 2022


حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

با ما بپیوندید

با ما بپیوندید

1 October 2022


با ما بپیوندید

آشنایی با زنانی که جهان را رهبری می‌کنند

آشنایی با زنانی که جهان را رهبری می‌کنند

27 September 2022


آشنایی با زنانی که جهان را رهبری می‌کنند

بازهم فنلنددر زمره شادترین و افغانستان از جمله غمگین ترین کشورهای جهان شناخته شد

بازهم فنلنددر زمره شادترین و افغانستان از جمله غمگین ترین کشورهای جهان شناخته شد

11 September 2022


فنلند از جمله شادترین کشورهای جهان و افغانستان هم از جمله غمگین ترین کشورهای جهان

اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

21 August 2022


اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

19 August 2022


اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

19 August 2022


سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

اطلاعیه!بدینوسیله به اطلاع وطنداران محترم افغانستانی مقیم فنلند رسانیده میشود که

اطلاعیه!بدینوسیله به اطلاع وطنداران محترم افغانستانی مقیم فنلند رسانیده میشود که

10 August 2022


اطلاعیه!