درمرکزخریدشهراسپودرفنلند چهارنفردراثرتیراندازی به قتل رسیدند

درمرکزخریدشهراسپودرفنلند چهارنفردراثرتیراندازی به قتل رسیدند

31 December 2009


درمرکزخریدشهراسپودرفنلند چهارنفردراثرتیراندازی به قتل رسیدند

سیمیناریکروزه جهت بهتروفق یابی پناهندگان دریکی ازشهرهای فنلند+عکس

سیمیناریکروزه جهت بهتروفق یابی پناهندگان دریکی ازشهرهای فنلند+عکس

12 December 2009


سیمیناریکروزه جهت بهتروفق یابی پناهندگان دریکی ازشهرهای فنلند

فنلند به درخواست کنندگان پناهندگی نسبت به بقیه کشورهای اتحادیه اروپا برخورد سخاوتمندانه دارد

فنلند به درخواست کنندگان پناهندگی نسبت به بقیه کشورهای اتحادیه اروپا برخورد سخاوتمندانه دارد

22 November 2009


فنلند به درخواست کنندگان پناهندگی نسبت به بقیه کشورهای اتحادیه اروپا برخورد سخاوتمندانه دارد

حمایت فنلاندي ها از حضورسربازانشان در افغانستان

حمایت فنلاندي ها از حضورسربازانشان در افغانستان

1 August 2009


حمایت فنلاندي ها از حضورسربازانشان در افغانستان

آموزش نیروهای پولیس و دادستانهای افغانستان در فنلاند

آموزش نیروهای پولیس و دادستانهای افغانستان در فنلاند

24 July 2009


آموزش نیروهای پولیس و دادستانهای افغانستان در فنلاند

به بهانه اردوی زبان مادری اطفال پناهنده افغانی درفنلند ! + عکس :- از نبی قانع زاده

به بهانه اردوی زبان مادری اطفال پناهنده افغانی درفنلند ! + عکس :- از نبی قانع زاده

9 July 2009


به بهانه اردوی زبان مادری اطفال پناهنده افغانی درفنلند

انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در فنلند

انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در فنلند

8 June 2009


انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در فنلند

درمسابقات ورزشی ووشو دراستونیا نوجوان افغانستانی فرید شفایی مدال طلا آورد!

درمسابقات ورزشی ووشو دراستونیا نوجوان افغانستانی فرید شفایی مدال طلا آورد!

13 April 2009


درمسابقات ورزشی ووشو دراستونیا نوجوان افغانستانی فرید شفایی مدال طلا آورد

گفتگو با هلنا اورکامو یکی از معلمین آموزشگاه زبان فنلندی برای پناهنده ها ومهاجرین درشهرهوینکه

گفتگو با هلنا اورکامو یکی از معلمین آموزشگاه زبان فنلندی برای پناهنده ها ومهاجرین درشهرهوینکه

6 April 2009


گفتگو با هلنا اورکامو یکی از معلمین آموزشگاه زبان فنلندی برای پناهنده ها ومهاجرین درشهرهوینکه

عید باستانی نوروز 1388 با حضور صدها تن از افغانیهای مقیم فنلند(درشهرهلسنکی) تجلیل شد:

عید باستانی نوروز 1388 با حضور صدها تن از افغانیهای مقیم فنلند(درشهرهلسنکی) تجلیل شد:

22 March 2009


محفل باتلاوت از کلام الله مجید توسط آقای اسدی آغاز یافت سپس متن بهاری توسط روح