جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

24 November 2010


جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

شتاب چرخ سیاست برضد خارجیان در فنلاند

شتاب چرخ سیاست برضد خارجیان در فنلاند

12 November 2010


شتاب چرخ سیاست برضد خارجیان در فنلاند

اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

31 October 2010


اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

طی مراسمی پرچم فنلند ولوح یادبودی از سوی قهرمان المپیک این کشور به مسئول کانون افغانستانیهای فنلند اهدا شد

طی مراسمی پرچم فنلند ولوح یادبودی از سوی قهرمان المپیک این کشور به مسئول کانون افغانستانیهای فنلند اهدا شد

24 October 2010


لوح یادبودی از سوی قهرمان المپیک این کشور به مسئول کانون افغانستانیهای فنلند اهدا شد

کنفرانس جوانان مهاجر که ازمکتب باز مانده اند در هیلسینکی دایر شد.

کنفرانس جوانان مهاجر که ازمکتب باز مانده اند در هیلسینکی دایر شد.

27 September 2010


کنفرانس جوانان مهاجر که ازمکتب باز مانده اند در هیلسینکی دایر شد

دیدارمهاجرین با شهردارهلسینکی + ویدئو

دیدارمهاجرین با شهردارهلسینکی + ویدئو

22 September 2010


دیدارمهاجرین با شهردارهلسینکی + ویدئو

دیپلمات ایرانی از فنلند تقاضای پناهنده گی کرد

دیپلمات ایرانی از فنلند تقاضای پناهنده گی کرد

13 September 2010


 سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت حسین علی زاده

فنلند بهترین کشور جهان شناخته شد

فنلند بهترین کشور جهان شناخته شد

18 August 2010


فنلند بهترین کشور جهان شناخته شد

گروپ ده نفری جوانان کانون افغانستانیهای فنلندمرحله مقدماتی صحرانوردی خودرادریکی ازجنگلهای شهراسپوانجام دادند+عکس

گروپ ده نفری جوانان کانون افغانستانیهای فنلندمرحله مقدماتی صحرانوردی خودرادریکی ازجنگلهای شهراسپوانجام دادند+عکس

15 May 2010


گروپ ده نفری جوانان کانون افغانستانیهای

جمعی از مسولین انجمنها وتعدادی از شخصیتهای افغانی مقیم فنلند با سفیر افغانستان درکشورهای شمال اروپا ملاقات نمودند + عکس

جمعی از مسولین انجمنها وتعدادی از شخصیتهای افغانی مقیم فنلند با سفیر افغانستان درکشورهای شمال اروپا ملاقات نمودند + عکس

8 May 2010


ملاقات با سفیر افغانستان -هلسینکی