صدهزارنفرهمگام بارئیس جمهور فنلند ازقهرمانان جهانی تیم هاکی در شهر هلسینکی استتتقبال کردند + عکس

صدهزارنفرهمگام بارئیس جمهور فنلند ازقهرمانان جهانی تیم هاکی در شهر هلسینکی استتتقبال کردند + عکس

16 May 2011


صدهزارنفرهمگام بارئیس جمهور فنلند ازقهرمانان جهانی تیم هاکی در شهر هلسینکی استتتقبال کردند

تظاهرات ده ها  تن از پناهجویان افغانی در فنلند! + عکس

تظاهرات ده ها تن از پناهجویان افغانی در فنلند! + عکس

3 May 2011


تظاهرات ده ها تن از پناهجویان افغانی در فنلند

پيشتازي حزب ملي گراي فنلاند در انتخابات پارلماني

پيشتازي حزب ملي گراي فنلاند در انتخابات پارلماني

18 April 2011


پيشتازي حزب ملي گراي فنلاند در انتخابات پارلماني

دومین سرباز فنلند درافغانستان کشته شد

دومین سرباز فنلند درافغانستان کشته شد

16 February 2011


دومین سرباز فنلند درافغانستان کشته شد

تاریاهالونن رئیس جمهورفنلند طی سفرغیرمنتظره به شمال افغانستان رفت

تاریاهالونن رئیس جمهورفنلند طی سفرغیرمنتظره به شمال افغانستان رفت

19 January 2011


تاریاهالونن رئیس جمهورفنلند طی سفرغیرمنتظره به شمال افغانستان رفت

گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

4 December 2010


گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

24 November 2010


جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

شتاب چرخ سیاست برضد خارجیان در فنلاند

شتاب چرخ سیاست برضد خارجیان در فنلاند

12 November 2010


شتاب چرخ سیاست برضد خارجیان در فنلاند

اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

31 October 2010


اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

طی مراسمی پرچم فنلند ولوح یادبودی از سوی قهرمان المپیک این کشور به مسئول کانون افغانستانیهای فنلند اهدا شد

طی مراسمی پرچم فنلند ولوح یادبودی از سوی قهرمان المپیک این کشور به مسئول کانون افغانستانیهای فنلند اهدا شد

24 October 2010


لوح یادبودی از سوی قهرمان المپیک این کشور به مسئول کانون افغانستانیهای فنلند اهدا شد