افغانستانیهای فنلند طی یک تجمع اعتراضی از جنبش روشنایی حمایت نمودند

افغانستانیهای فنلند طی یک تجمع اعتراضی از جنبش روشنایی حمایت نمودند

23 May 2016


افغانستانیهای فنلند طی یک تجمع اعتراضی از جنبش روشنایی حمایت نمودند

گزارش: تجليل از نود و هشتمین سالروزاستقلال فنلند+  عکس

گزارش: تجليل از نود و هشتمین سالروزاستقلال فنلند+ عکس

12 December 2015


تجليل از نود و هشتمین سالروزاستقلال فنلند

شمار مهاجران در اتحادیه اروپا به ریکارد تازه رسیده است

شمار مهاجران در اتحادیه اروپا به ریکارد تازه رسیده است

19 August 2015


شمار مهاجران در اتحادیه اروپا

بازديد هزاران شرکت کننده از فيستيوال دهکده جهان در هلسينکي

بازديد هزاران شرکت کننده از فيستيوال دهکده جهان در هلسينکي

23 May 2015


بازديد هزاران شرکت کننده از فيستيوال دهکده جهان در هلسينکي

اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

2 December 2014


اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

لینا؛ دخترفنلندی، در دور افتاده ترین روستای افغانستان زندگي و خدمت کرد و ‘مادر کلان’ شد

لینا؛ دخترفنلندی، در دور افتاده ترین روستای افغانستان زندگي و خدمت کرد و ‘مادر کلان’ شد

19 August 2014


لینا؛ دخترفنلندی

رتبه بندی کشورها براساس میزان اعتبار پاسپورت؛  فنلند اول ، افغانتسان آخر

رتبه بندی کشورها براساس میزان اعتبار پاسپورت؛ فنلند اول ، افغانتسان آخر

27 April 2014


رتبه بندی کشورها براساس میزان اعتبار پاسپورت؛ فنلند اول ، افغانتسان آخر

بازتاب سفر کرزی در اخبار تلویزیون فنلند

بازتاب سفر کرزی در اخبار تلویزیون فنلند

1 May 2013


بازتاب سفر کرزی در اخبار تلویزیون فنلند

گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

25 March 2013


گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال  2012 + عکس

هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال 2012 + عکس

20 May 2012


هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال 2012