Palaanko enää ehjänä kotiin

Sodan runtelema Afganistan on turvattomampi kuin koskaan. Kuluneen vuoden aikana tuhannet ihmiset ovat menettäneet henkensä itsemurhaiskuissa ja sotilaallisissa konflikteissa. Vuonna 2017 menehtyneiden ja loukkaantuneiden uhrien määrä nousi yli kymmeneen tuhanteen. Maan sisäisiä pakolaisia on yli kaksi miljoonaa ja yhä useampi pakenee sotaa ulkomaille. Taliban on läsnä peräti 70% maan pinta-alasta ja myös Isis alkaa saamaan jalansijaa.

Tule mukaan lauantaina 1.9. Narinkkatorille sytyttämään kynttilä Afganistanissa menehtyneiden uhrien muistoksi ja osoittamaan solidaarisuutta konfliktin keskellä elävälle kansalle. Tällä teolla vastustamme terrorismia ja epäoikeudenmukaisuutta ja osoitamme, että mekin välitämme. Jokaisella on oikeus elää taustasta ja kansalaisuudesta riippumatta ja jokainen konfliktissa menehtynyt ihminen on yksi kuolema liikaa.
Will I return home safely?”

War torn Afghanistan is now unsafer than ever. Thousands of people have lost their lives in suicide attacks and conflicts during this year. In 2017 the number of people who died or got injured in the conflicts rose up to ten thousand. There are over two million internal refugees and more and more people are fleeing the war abroad.
Taliban is estimated to be active in 70% of the total area and Isis is getting more powerful day by day.

Join us on Saturday 1.9. in Narinkkatori to light a candle in the memory of the lost lives in Afghanistan and show solidarity for the people living in the middle of conflict. With this act, we oppose terrorism and injustice and show that, we too, care. Everyone has the right to live despite their background or ethnicity and every death caused by conflict is a life lost in vain.

——————

”Kommer jag att återvända hem säkert?”

Krigsdelade Afganistan är otryggare än någonsin. Det här året har tusentals människor gått bort i självmordsattacker och konflikter. Antalet dödsoffer och personskador ökade till tio tusen år 2017. Det finns över två miljoner internflyktingar och fler och fler människor flyr kriget utomlands. Talibanerna är aktiva i ca 70% av landets område och Isis blir bara starkare för varje dag som går.

Kom till Narinkkatori lördag den 1 september för att tända ett ljus i minnet av dödsoffren i Afganistan och för att visa solidaritet till folket där, som bor mitt i en konflikt. Med denna handling säger vi emot terrorismen och orättvisan, samtidigt som vi visar att vi också bryr oss. Alla har rätten till att leva, oavsett bakrund eller etnicitet och varje bortgång är en för mycket

Leave a comment

Name *
Email *
Comments *
If you want to show your images next to your comment please go to gravar website
  • 6
  • حوت
  • 1398
  • 25
  • February
  • 2020
  • 1
  • رجب
  • 1441

Jäsenyyttä Association