Irakin, Afganistanin ja Somalian tilannekatsaukset päivitetty

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilannetta koskevat tilannekatsaukset.

Tilannekatsausten mukaan Afganistanissa ja Somaliassa tilanne on pysynyt epävakaana. Myös Irakissa on useita alueita, joissa väkivalta on edelleen korkealla tasolla. Toisaalta esimerkiksi aiemmin ISISin hallinnassa olleessa Mosulissa tilanne on aiempaa vakaampi ja paluumuutto alueelle on jatkunut.

Turvapaikanhakijalle myönnetään kansainvälistä suojelua aina, jos häntä uhkaa henkilökohtainen vaino tai vakava haitta kaikkialla kotimaassaan. Se, että aikuinen tai Suomeen ilman huoltajaa tullut alaikäinen turvapaikanhakija ilmoittaa olevansa kotoisin näiden kolmen maan joltakin tietyltä alueelta, ei ole automaattisesti peruste kansainvälisen suojelun saamiseen.

Turvapaikanhakijan tilanne arvioidaan aina henkilökohtaisesti. Jokaisen kohdalla selvitetään, uhkaako juuri häntä vaino tai vakava haitta, jos hän palaisi kotimaahansa. Jos uhkaa, selvitetään myös se, onko hänen mahdollista asettua asumaan kotimaassaan toiselle alueelle, jossa kyseistä uhkaa ei ole.

Tätä niin sanotun sisäisen paon mahdollisuutta arvioidaan aina niin, että hakijan henkilökohtaiset olosuhteet otetaan huomioon. Jos hakijana on esimerkiksi yksintullut alaikäinen tai vailla turvaverkkoa oleva yksinäinen nainen, hänen ei edellytetä pakenevan maan sisällä. Sisäistä pakoa ei myöskään sovelleta, jos hakija joutuisi kotimaassaan maansisäisten evakkojen leiriin asumaan.

Maahanmuuttovirasto päivittää katsaukset puolen vuoden välein. Päätöksenteossa käytetään kuitenkin aina ajantasaista maatietoa, koska turvallisuustilanne kaikissa maissa voi vaihdella nopeastikin. Jos maiden tilanne muuttuu, päätöskäytäntöäkin muutetaan katsausten välillä tarvittaessa.

Irakissa paluu ISISiltä vapautetuille alueille etenee

Nyt päivitetyn arvion mukaan Irakissa ei ole tällä hetkellä alueita, joilla aseellinen väkivalta olisi niin äärimmäistä, että kuka tahansa alueelle palaava olisi vaarassa joutua aseellisen väkivallan kohteeksi. Kun turvapaikanhakijan hakemusta ratkaistaan, otetaan kuitenkin aina huomioon, että hänen henkilökohtaisissa olosuhteissaan voi olla seikkoja, jotka altistavat väkivallalle muuta väestöä enemmän.

Irakin turvallisuustilanne on vaihteleva, ja maassa on edelleen useita korkean väkivallan alueita. Näihin alueisiin lukeutuvat muun muassa Bagdadin kaupunkia ympäröivät Tarmian, Mada’in ja Abu Ghraibin piirikunnat, Kirkukin läänissä sijaitseva Hawijan piirikunta sekä aiemmin ISISin hallinnassa ollut Mosul.

Irakissa on siirrytty uuteen vaiheeseen, jossa tuhannet maan sisällä paenneet ihmiset palaavat kotialueilleen. Paluumuutto on jatkunut viime kuukausina tasaisesti. Maan merkittävin kapinallisryhmä on edelleen ISIS, jonka aiemmin hallussaan pitämät kaupungit on vallattu. Terroristijärjestön hallussa on joitakin syrjäisiä erämaa-alueita ja hylättyjä kyliä eri piirikunnissa. Alueita menettänyt ISIS on siirtynyt sissisodan tyyppiseen toimintaan eri alueilla.

Vaikka terrorismia ei ole vielä Irakista kitketty, aseellisen konfliktin seurauksena surmansa saaneiden ja loukkaantuneiden siviilien uhriluvut ovat tasaisesti laskeneet. Maassa järjestettiin toukokuussa myös ensimmäiset vaalit ISISin alueiden valtauksen jälkeen.

Afganistanin turvallisuustilanne jatkuu epävakaana

Afganistanin turvallisuustilanne on pysynyt tänäkin vuonna epävakaana. Maan tietyissä osissa mielivaltaisen väkivallan uhka on äärimmäisen korkea, eikä niihin palauteta ketään. Näitä alueita ovat edelleen:

 • Helmandin maakunta
 • Uruzganin piirikunnat Tirin Kot, Dehrawud ja Chora
 • Nangarharin maakunnan eteläiset piirikunnat Achin, Kot, Nazyan, Chaparhar, Bati Kot, Pachir wa Agam, Khogiani ja Deh Bala/Haska Mina
 • Kandaharin maakunnassa piirikunnat Ghorak, Khakriz, Maiwand, Nish ja Shah Wali Kot.

Poliittista ilmapiiriä leimaavat lokakuussa pidettävät parlamentti- ja paikallisvaalit. Kapinalliset ovat jatkaneet hyökkäyksiä siviilikohteisiin etenkin Kabulissa. Iskuja on suunnattu kansainvälisten ja valtiollisten toimijoiden lisäksi shiiavähemmistöä, toimittajia, uskonoppineita ja vaalien järjestämisessä mukana olevia tahoja vastaan.

Talibanin taistelukausi on lähtenyt käyntiin toukokuussa hyökkäyksillä Farahin ja Ghaznin maakuntiin. Liike on vakiinnuttanut asemaansa aiemmin valtaamillaan maaseutualueilla, mutta ei ole saanut laajennettua valtapiiriään merkittävästi uusille alueille. Alkuvuoden aikana siviiliuhrien lukumäärä pysyi vuosien 2016 ja 2017 tasolla.

Somaliassa hankalin tilanne etelä- ja keskiosissa maata

Somalian ihmisoikeus- ja turvallisuustilanne on pysynyt vaikeana. Hankalin tilanne on Somalian etelä- ja keskiosissa, missä al-Shabaabin ja hallituksen välinen taistelu on jatkunut. Myös pääkaupunki Mogadishun turvallisuustilanne on pysynyt epävakaana.

Turvattomuutta maan eri osissa ovat aiheuttaneet klaanien väliset konfliktit, joita ovat kärjistäneet pitkään jatkunut kuivuus ja pula laidunmaista ja vedestä. Keväällä alkaneen sadekauden poikkeuksellisen korkeat sademäärät päättivät pitkän kuivan jakson, mutta aiheuttivat samalla laajoja tulvia ja heikensivät elinolosuhteita.

Tilanne ei kuitenkaan ole sellainen millään alueella Somaliassa, että jokaiselle sieltä kotoisin olevalle henkilölle olisi perusteita antaa turvapaikka tai myöntää toissijaista suojelua ainoastaan kotipaikan perusteella. Jokaisen turvapaikanhakijan tilanne arvioidaan henkilökohtaisesti.

https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/irakin-afganistanin-ja-somalian-tilannekatsaukset-paivitetty

 

Leave a comment

Name *
Email *
Comments *
If you want to show your images next to your comment please go to gravar website
 • 6
 • حوت
 • 1398
 • 25
 • February
 • 2020
 • 1
 • رجب
 • 1441

Jäsenyyttä Association