Miksi äidinkieli on niin tärkeää?

Professori Jim Cummins Toronton yliopistosta on kirjoittanut äidinkielen tärkeydestä. Miksi on niin tärkeää, että vanhemmat puhuvat omaa äidinkieltään lapselle?

Cummins toteaa tutkimusten osoittavan vahvasti, että äidinkielellä on todella tärkeä rooli lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Kun lapset kehittävät aikaisin taitojaan kahdella tai jopa kolmella kielellä, he saavat syvemmän ymmärryksen siitä, miten eri kieliä käytetään tehokkaasti. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että lapsi, joka osaa ainoastaan yhden kielen, ei itse asiassa osaa sitä kieltä kunnolla. Toisin on niillä lapsilla, jotka puhuvat useampaa kieltä. He ovat monesti myös joustavampia ajattelussaan, koska he pystyvät prosessoimaan informaatiota monen kielen avulla.

Mitä vahvempi äidinkieli lapsilla on, sitä paremmin he oppivat myös muita kieliä. Lapset, joilla on vahva perusta äidinkielessään, kehittävät myös vahvan lukutaidon toisessa oppimassaan kielessä. Kun vanhemmilla ja muilla tärkeillä aikuisilla on aikaa puhua ja lukea lapselle hänen äidinkielellään ja näin laajentaa hänen sanavarastoaan, lapsi on silloin paremmin varustautunut päiväkotiin tai kouluun mennessä ja voi helposti oppia uusia kieliä. Lapsen tiedot ja taidot siirtyvät yli kielten. Opitut asiat äidinkielessä siirtyvät myös toiseen kieleen koulussa, kunhan lapsi saa tarpeeksi tukea kaikissa oppimissaan kielissä.

On siis erittäin tärkeää, että vanhemmat puhuvat lapselle äidinkieltä kotona. Äidinkielen kautta välittyvät parhaiten myös lapsen kehitykselle tärkeät tunteet. Vanhemmat tukevat lapsiaan oppimaan kieliä, kun he käyttävät kotona rikasta äidinkieltä, lukevat ja tarinoivat lapselle. Vanhempien positiivinen asenne uusien kielten oppimista kohtaan on lapselle tärkeää. Jos lapset huomaavat, että vanhemmat kannustavat uusien kielten oppimiseen, lapset ovat silloin myös hyvin motivoituneita kehittämään kielitaitoaan. Parhaiten vanhemmat tukevat lapsen kielellistä kehitystä, kun he viettävät aikaa yhdessä lapsen kanssa. Tarinointi, juttelu, lukeminen ja kannustaminen lapsen omalla äidinkielellä tukevat monipuolisesti lasta matkalla monikieliseksi taituriksi.

Cummins, J. (2001). Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it important for education?

Miksi äidinkieli on niin tärkeää?

1 comment

Leave a comment

Name *
Email *
Comments *
If you want to show your images next to your comment please go to gravar website
  • 6
  • سرطان
  • 1401
  • 27
  • June
  • 2022
  • 27
  • ذو القعدة
  • 1443

Jäsenyyttä Association