قابل توجه جوانان مسلط به زبان فنلندی و فارسی دری!

قابل توجه جوانان مسلط به زبان فنلندی و فارسی دری!

24 October 2017


قابل توجه جوانان مسلط به زبان فنلندی و فارسی دری

اطلاعیه کلاسهای آموزشی و ورزشی کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی

اطلاعیه کلاسهای آموزشی و ورزشی کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی

21 October 2017


روز های یکشنبه کلاس های آموزش

اطلاعیه کورسهای آموزش زبان دری برای اطفال درهلسینکی2017-2018

اطلاعیه کورسهای آموزش زبان دری برای اطفال درهلسینکی2017-2018

6 October 2017


اطلاعیه کورسهای آموزش زبان دری برای اطفال

اطلاعیه!

اطلاعیه!

28 August 2017


به یک خانم با تجربه در زمینه نگهداری اطفال(با پرداخت معاش) که زبان فنلندی شان

اطلاعیه ! کورسهای وفق یابی

اطلاعیه ! کورسهای وفق یابی

20 August 2017


  به اطلاع افغانستانی های شهر هلسینکی رسانیده میشود ! که کورسهای آشنایی با نهادهای فنلند( وفق یابی)

اطلاعیه سمینار محصلین

اطلاعیه سمینار محصلین

16 April 2017


اطلاعیه

اطلاعیه؛ آموزش زبان فنلندی

اطلاعیه؛ آموزش زبان فنلندی

6 April 2017


بدینوسیله به اطلاع وطنداران جنوب فنلند رسانیده میشود! از تاریخ 02.04.17 روزهای یکشنبه از ساعت 14.00

اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

18 January 2015


اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

اطلاعیه:گردهم آئي دختران و زنان افغاني

اطلاعیه:گردهم آئي دختران و زنان افغاني

12 January 2015


اطلاعیه:گردهم آئي دختران و زنان

اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

11 January 2015


اطلاعیه اموزش زبان مادری