اطلاعیه ! سمينار مشترک جوانان، زنان و مردان افغاني مقيم فنلند

اطلاعیه ! سمينار مشترک جوانان، زنان و مردان افغاني مقيم فنلند

19 May 2011


اطلاعیه ! سمينار مشترک جوانان، زنان و مردان افغاني مقيم فنلند

اطلاعیه : سفر مسئولين امور کنسولي سفارت افغانستان به فنلند برای ارائه خدمات کنسولي به مهاجرين افغاني مقيم فنلند

اطلاعیه : سفر مسئولين امور کنسولي سفارت افغانستان به فنلند برای ارائه خدمات کنسولي به مهاجرين افغاني مقيم فنلند

28 March 2011


اطلاعیه : سفر مسئولين امور کنسولي سفارت افغانستان به فنلند

اطلاعیه جشنواره بزرگ انجمنهای افغانی به مناسبت عید نوروز 1390 در هلسینکی به تاریخ 19.3.2011 ازساعت 18:00-14:00

اطلاعیه جشنواره بزرگ انجمنهای افغانی به مناسبت عید نوروز 1390 در هلسینکی به تاریخ 19.3.2011 ازساعت 18:00-14:00

14 March 2011


اطلاعیه جشنواره بزرگ انجمنهای افغانی به مناسبت عید نوروز 1390