اطلاعیه سمینار محصلین

اطلاعیه سمینار محصلین

16 April 2017


اطلاعیه

اطلاعیه؛ آموزش زبان فنلندی

اطلاعیه؛ آموزش زبان فنلندی

6 April 2017


بدینوسیله به اطلاع وطنداران جنوب فنلند رسانیده میشود! از تاریخ 02.04.17 روزهای یکشنبه از ساعت 14.00

اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

18 January 2015


اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

اطلاعیه:گردهم آئي دختران و زنان افغاني

اطلاعیه:گردهم آئي دختران و زنان افغاني

12 January 2015


اطلاعیه:گردهم آئي دختران و زنان

اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

11 January 2015


اطلاعیه اموزش زبان مادری

اطلاعیه کورسهای زبان مادری

اطلاعیه کورسهای زبان مادری

3 October 2014


اطلاعیه ! کورسهای زبان مادری

اطلاعیه خدمات قنسولی در هلسینکی با همکاری کانون!

اطلاعیه خدمات قنسولی در هلسینکی با همکاری کانون!

11 February 2012


اطلاعیه خدمات قنسولی در هلسینکی با همکاری کانون!

اطلاعیه ! سمينار مشترک جوانان، زنان و مردان افغاني مقيم فنلند

اطلاعیه ! سمينار مشترک جوانان، زنان و مردان افغاني مقيم فنلند

19 May 2011


اطلاعیه ! سمينار مشترک جوانان، زنان و مردان افغاني مقيم فنلند

اطلاعیه : سفر مسئولين امور کنسولي سفارت افغانستان به فنلند برای ارائه خدمات کنسولي به مهاجرين افغاني مقيم فنلند

اطلاعیه : سفر مسئولين امور کنسولي سفارت افغانستان به فنلند برای ارائه خدمات کنسولي به مهاجرين افغاني مقيم فنلند

28 March 2011


اطلاعیه : سفر مسئولين امور کنسولي سفارت افغانستان به فنلند

اطلاعیه جشنواره بزرگ انجمنهای افغانی به مناسبت عید نوروز 1390 در هلسینکی به تاریخ 19.3.2011 ازساعت 18:00-14:00

اطلاعیه جشنواره بزرگ انجمنهای افغانی به مناسبت عید نوروز 1390 در هلسینکی به تاریخ 19.3.2011 ازساعت 18:00-14:00

14 March 2011


اطلاعیه جشنواره بزرگ انجمنهای افغانی به مناسبت عید نوروز 1390