شرکت کانون افغانستانی های فنلند درجشنواره فرهنگی هنری در هلسینکی

شرکت کانون افغانستانی های فنلند درجشنواره فرهنگی هنری در هلسینکی

15 November 2017


شرکت کانون افغانستانی های فنلند درجشنواره بین المللی فرهنگی هنری در هلسینکی بتاریخ (01.12.2017)

اطلاعیه !

اطلاعیه !

5 November 2017


اطلاعیه

قابل توجه جوانان مسلط به زبان فنلندی و فارسی دری!

قابل توجه جوانان مسلط به زبان فنلندی و فارسی دری!

24 October 2017


قابل توجه جوانان مسلط به زبان فنلندی و فارسی دری

اطلاعیه کلاسهای آموزشی و ورزشی کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی

اطلاعیه کلاسهای آموزشی و ورزشی کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی

21 October 2017


روز های یکشنبه کلاس های آموزش

اطلاعیه کورسهای آموزش زبان دری برای اطفال درهلسینکی2017-2018

اطلاعیه کورسهای آموزش زبان دری برای اطفال درهلسینکی2017-2018

6 October 2017


اطلاعیه کورسهای آموزش زبان دری برای اطفال

اطلاعیه!

اطلاعیه!

28 August 2017


به یک خانم با تجربه در زمینه نگهداری اطفال(با پرداخت معاش) که زبان فنلندی شان

اطلاعیه ! کورسهای وفق یابی

اطلاعیه ! کورسهای وفق یابی

20 August 2017


  به اطلاع افغانستانی های شهر هلسینکی رسانیده میشود ! که کورسهای آشنایی با نهادهای فنلند( وفق یابی)

اطلاعیه سمینار محصلین

اطلاعیه سمینار محصلین

16 April 2017


اطلاعیه

اطلاعیه؛ آموزش زبان فنلندی

اطلاعیه؛ آموزش زبان فنلندی

6 April 2017


بدینوسیله به اطلاع وطنداران جنوب فنلند رسانیده میشود! از تاریخ 02.04.17 روزهای یکشنبه از ساعت 14.00

اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي

18 January 2015


اطلاعيِه کانون: آموزش زبان مادری و ورزشي