سردار کابلی، ریاضی‌دانِ کیمیاگر

سردار کابلی، ریاضی‌دانِ کیمیاگر

21 January 2023


سردار کابلی، ریاضی‌دانِ کیمیاگر

رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

18 January 2023


رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

قربانی سرمایه‌های ملی در پای ایدئولوژی

قربانی سرمایه‌های ملی در پای ایدئولوژی

8 January 2023


قربانی سرمایه‌های ملی در پای ایدئولوژی

ابتذال شر

ابتذال شر

21 December 2022


ابتذال شر

آیا خانه‌نشینی زنان حکم شرعی است؟

آیا خانه‌نشینی زنان حکم شرعی است؟

21 December 2022


آیا خانه‌نشینی زنان حکم شرعی است؟

آینده افغانستان در حال تغییر است

آینده افغانستان در حال تغییر است

17 December 2022


آینده افغانستان در حال تغییر است.

نمایشگاه عکس و فیلم در شهر اسپو در برج های 11و12

نمایشگاه عکس و فیلم در شهر اسپو در برج های 11و12

11 December 2022


نمایشگاه عکس و فیلم در شهر اسپو

عقربه فحشا در ذهنیت طالبانی

عقربه فحشا در ذهنیت طالبانی

4 December 2022


عقربه فحشا در ذهنیت طالبانی

بنت: کشتار دو خانواده هزاره در دایکندی توسط طالبان نیاز به تحقیق مستقل و فوری دارد

بنت: کشتار دو خانواده هزاره در دایکندی توسط طالبان نیاز به تحقیق مستقل و فوری دارد

2 December 2022


بنت: کشتار دو خانواده هزاره در دایکندی توسط طالبان نیاز به تحقیق مستقل و فوری دارد

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

22 November 2022


ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!