فوتسال افغانستان چگونه به نایب قهرمانی آسیا رسید؟

فوتسال افغانستان چگونه به نایب قهرمانی آسیا رسید؟

24 June 2019


فوتسال افغانستان چگونه به نایب قهرمانی آسیا رسید؟

ندانسته تیم فوتسال را خورد نکنیم.

ندانسته تیم فوتسال را خورد نکنیم.

23 June 2019


ندانسته تیم فوتسال را خورد نکنیم.

شگفتی‌ساز آسیا

شگفتی‌ساز آسیا

20 June 2019


شگفتی‌ساز آسیا

افغانستان فینالیست قهرمانی جام فوتسال زیر20 آسیا گردید!

افغانستان فینالیست قهرمانی جام فوتسال زیر20 آسیا گردید!

20 June 2019


افغانستان فینالیست قهرمانی جام فوتسال زیر20 آسیا گردید!

تیم ملی فوتسال زیر ۲۰سال افغانستان به نیمه نهایی قهرمانی آسیا رسید

تیم ملی فوتسال زیر ۲۰سال افغانستان به نیمه نهایی قهرمانی آسیا رسید

18 June 2019


تیم ملی فوتسال زیر ۲۰سال افغانستان به نیمه نهایی قهرمانی آسیا رسید

صلح خوب است؛ اما کدام صلح؟

صلح خوب است؛ اما کدام صلح؟

17 June 2019


صلح خوب است؛ اما کدام صلح؟

زن (مادر) مظهر عاطفه

زن (مادر) مظهر عاطفه

9 June 2019


زن (مادر) مظهر عاطفه

مراسم فاتحه مرحوم مغفور محمدعلی قانع زاده ، برادر نبی قانع زاده در هلسینکی

مراسم فاتحه مرحوم مغفور محمدعلی قانع زاده ، برادر نبی قانع زاده در هلسینکی

5 June 2019


مراسم فاتحه مرحوم مغفور محمدعلی قانع زاده ، برادر نبی قانع زاده در هلسینکی

عید سعید فطر مبارک باد!

عید سعید فطر مبارک باد!

5 June 2019


عید سعید فطر مبارک باد!

سخنان “کوچه بازاری” دررونمایی کتاب “کوچه بازاری ها”

سخنان “کوچه بازاری” دررونمایی کتاب “کوچه بازاری ها”

28 April 2019


سخنان “کوچه بازاری” دررونمایی کتاب “کوچه بازاری ها”