اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

19 August 2022


اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

19 August 2022


سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

پایان کلاسهای آموزشی زبان مادری(فارسی دری) کانون در سال تحصیلی 2021-2022

پایان کلاسهای آموزشی زبان مادری(فارسی دری) کانون در سال تحصیلی 2021-2022

29 May 2022


پایان کلاسهای آموزشی زبان مادری(فارسی دری) کانون در سال تحصیلی 2021-2022

مراسم گرامیداشت از چهلم در گذشت استاد حامد شفایی در هلسینکی

مراسم گرامیداشت از چهلم در گذشت استاد حامد شفایی در هلسینکی

11 February 2022


مراسم گرامیداشت از چهلم در گذشت استاد حامد شفایی در هلسینکی

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

25 January 2022


بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

1 January 2022


بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

مراسم فاتحه شادروان استاد حامد شفایی در هلسینکی

مراسم فاتحه شادروان استاد حامد شفایی در هلسینکی

1 January 2022


مراسم فاتحه شادروان استاد حامد شفایی در هلسینکی

مراسم تشییع جنازه حامد شفایی

مراسم تشییع جنازه حامد شفایی

1 January 2022


مراسم تشییع جنازه حامد شفایی

اطلاعیه! اموزش زبان فارسی دری برای اطفال و نوجوانان در هلسینکی!

اطلاعیه! اموزش زبان فارسی دری برای اطفال و نوجوانان در هلسینکی!

14 November 2021


اطلاعیه!
اموزش زبان فارسی دری برای اطفال و نوجوانان در هلسینکی!

اطلاعیه انجمن لیسه تابستانی در فنلند

اطلاعیه انجمن لیسه تابستانی در فنلند

13 November 2021


اطلاعیه انجمن لیسه تابستانی در فنلند