هجدهمین سالروز شهادت رهبر شهيد بابه مزاری بطور باشکوه در فنلند برگزار شد + عکس

هجدهمین سالروز شهادت رهبر شهيد بابه مزاری بطور باشکوه در فنلند برگزار شد + عکس

17 March 2013


هجدهمین سالیاد شهید مزاری در فنلند-هلسینکی

ترور و پاکسازی قومی هزاره در پاکستان بايد متوقف گردد!

ترور و پاکسازی قومی هزاره در پاکستان بايد متوقف گردد!

15 January 2013


ترور و وحشت علیه هزاره ها در کویته متوقف گردد

ازهفدهمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری در فنلند تجلیل به عمل امد + عکس

ازهفدهمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری در فنلند تجلیل به عمل امد + عکس

15 March 2012


هفدهمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری در فنلند

ازمقام هنری مرحوم استادرحیم بخش درفنلند تجلیل به عمل امد + عکس

ازمقام هنری مرحوم استادرحیم بخش درفنلند تجلیل به عمل امد + عکس

23 May 2011


ازمقام هنری مرحوم استادرحیم بخش درفنلند تجلیل به عمل امد + عکس

گزارشی ازشانزدهمین سالگرد شهادت رهبرشهید مزاری درفنلند+عکس

گزارشی ازشانزدهمین سالگرد شهادت رهبرشهید مزاری درفنلند+عکس

8 March 2011


گزارشی ازشانزدهمین سالگرد شهادت رهبرشهید مزاری درفنلند