پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

24 May 2023


پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

نسیمه رزمیار کاندیدای افغانستانی تبار از حزب سوسیال دموکرات با 13848رای به پارلمان فنلند راه یافت.

نسیمه رزمیار کاندیدای افغانستانی تبار از حزب سوسیال دموکرات با 13848رای به پارلمان فنلند راه یافت.

3 April 2023


نسیمه رزمیار کاندیدای افغانستانی تبار از حزب سوسیال دموکرات با 13848رای به پارلمان فنلند راه یافت.

انتخابات پارلمان فنلند

انتخابات پارلمان فنلند

3 April 2023


انتخابات پارلمان فنلند

انتخابات پارلمانی در فنلند 2023  eduskuntavaalit

انتخابات پارلمانی در فنلند 2023 eduskuntavaalit

28 March 2023


انتخابات پارلمانی در فنلند 2023
eduskuntavaalit 2023

روز نو سال ( 1402)برای نوروزیان مبارک باد

روز نو سال ( 1402)برای نوروزیان مبارک باد

20 March 2023


روز نو سال ( 1402)برای نوروزیان مبارک باد

آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

22 February 2023


آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

کلاسهای داستان نویسی !

کلاسهای داستان نویسی !

22 February 2023


کلاسهای داستان نویسی !

فنلند به زنان و دختران افغانستان پناهندگی می دهد

فنلند به زنان و دختران افغانستان پناهندگی می دهد

22 February 2023


فنلند به زنان و دختران افغانستان پناهندگی می دهد

اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

31 December 2022


اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

آینده افغانستان در حال تغییر است

آینده افغانستان در حال تغییر است

17 December 2022


آینده افغانستان در حال تغییر است.