اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

2 December 2014


اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

لینا؛ دخترفنلندی، در دور افتاده ترین روستای افغانستان زندگي و خدمت کرد و ‘مادر کلان’ شد

لینا؛ دخترفنلندی، در دور افتاده ترین روستای افغانستان زندگي و خدمت کرد و ‘مادر کلان’ شد

19 August 2014


لینا؛ دخترفنلندی

رتبه بندی کشورها براساس میزان اعتبار پاسپورت؛  فنلند اول ، افغانتسان آخر

رتبه بندی کشورها براساس میزان اعتبار پاسپورت؛ فنلند اول ، افغانتسان آخر

27 April 2014


رتبه بندی کشورها براساس میزان اعتبار پاسپورت؛ فنلند اول ، افغانتسان آخر

بازتاب سفر کرزی در اخبار تلویزیون فنلند

بازتاب سفر کرزی در اخبار تلویزیون فنلند

1 May 2013


بازتاب سفر کرزی در اخبار تلویزیون فنلند

گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

25 March 2013


گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال  2012 + عکس

هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال 2012 + عکس

20 May 2012


هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال 2012

داکتر ملالی رحیم یکی از زنان هموطن مقیم فنلند، به حیث زن مهاجرسال 2012 انتخاب شد

داکتر ملالی رحیم یکی از زنان هموطن مقیم فنلند، به حیث زن مهاجرسال 2012 انتخاب شد

8 April 2012


داکتر ملالی رحیم یکی از زنان هموطن مقیم فنلند، به حیث زن مهاجرسال 2012 انتخاب شد

گزارش خدمات قنسولی به صد ها شهروند افغانستان درفنلند + مصاحبه ویدیویی با آقای فرخاری ومراجعین + عکس

گزارش خدمات قنسولی به صد ها شهروند افغانستان درفنلند + مصاحبه ویدیویی با آقای فرخاری ومراجعین + عکس

28 March 2012


گزارش خدمات قنسولی به صد ها شهروند افغانستان درفنلند

داکتر موسوی ؛ تحولات فرهنگی افغانستان درده سال اخیر+عکس

داکتر موسوی ؛ تحولات فرهنگی افغانستان درده سال اخیر+عکس

31 January 2012


داکتر موسوی ؛ تحولات فرهنگی افغانستان درده سال اخیر

وزير امور مهاجرين افغانستان در راس يک هيئت عالي رتبه از فنلند ديدن نمود + عکس

وزير امور مهاجرين افغانستان در راس يک هيئت عالي رتبه از فنلند ديدن نمود + عکس

17 January 2012


وزير امور مهاجرين افغانستان در راس يک هيئت عالي رتبه از فنلند ديدن نمود