لنگی و نیکتایی ! نبی قانع زاده

لنگی و نیکتایی ! نبی قانع زاده

21 October 2017


مصیبتهای که برمردم ما تحمیل شده است و سخت آزار دهنده است و حتا از

سومین سمینار علمی هویت و مهاجرت

سومین سمینار علمی هویت و مهاجرت

4 October 2017


نقد بر گذشته برای آینده

نقد بر گذشته برای آینده

11 September 2017


این نوشته ی مختصر, به مناسبت گرامی داشت ازشهادت مسعود مرحوم و هفته شهید به تحریر آمد

چرا داعش هزاره‌ها را آماج قرار می‌دهد؟

چرا داعش هزاره‌ها را آماج قرار می‌دهد؟

28 August 2017


چرا داعش هزاره‌ها را آماج قرار می‌دهد؟

ایستادگی دربرابرداعش را همگانی وملی بسازیم

ایستادگی دربرابرداعش را همگانی وملی بسازیم

27 August 2017


محمد رفیق رجا شبیه سازی افغانستان به سوریه , عراق و نیزقتل عام هزاره ها درست,

قتل وکشتار سازمان یافته درمسجدامام زمان خیرخانه کابل !

قتل وکشتار سازمان یافته درمسجدامام زمان خیرخانه کابل !

26 August 2017


نبی قانع زاده تروریست های افراطی که بنام دین خدا خلق خدا را می کشند ظهر

وحدت سني و شيعه، و ضرورت آسيب شناسي نوشته : محمد محق

وحدت سني و شيعه، و ضرورت آسيب شناسي نوشته : محمد محق

26 August 2017


حوادث تروريستي خونين اخير در كشور، كه بخشي از آن مساجد برادران شيعي ما را

مقصر اصلی نسل کشی در میرزا ولنگ کیست؟

مقصر اصلی نسل کشی در میرزا ولنگ کیست؟

24 August 2017


استراتژی طالبان در شمال: تهاجم , سقوط ,ویرانی واکمال مهمات وتخلیه منطقه وسنگر گیری در کوه ها ودره های اطراف منطقه است

روند توزیع تذکره الکترونیک تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود

روند توزیع تذکره الکترونیک تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود

23 August 2017


۸صبح، کابل: سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری

استراتژی جدید امریکا، جنگ با تروریستان درافغانستان ؛

استراتژی جدید امریکا، جنگ با تروریستان درافغانستان ؛

23 August 2017


پس ازماهها رای زنی ها وبروزدودسته گیها درتیم امنیتی ترامپ ، سرانجام دیشب به وقت امریکا، ترامپ استراتژی دولت خودرا در مورد افغانستان اعلام نمود