نورز 1389 طی جشنواره بزرگ فرهنگی هنری از طرف کانون افغانستانیهای فنلند درهلسنکی تجلیل شد! + عکس

نورز 1389 طی جشنواره بزرگ فرهنگی هنری از طرف کانون افغانستانیهای فنلند درهلسنکی تجلیل شد! + عکس

23 March 2010


نورز 1389

ملاقات تعدادی ازافغانیهای مقیم درفنلند با معاون شهرداری هلسنکی + عکس

ملاقات تعدادی ازافغانیهای مقیم درفنلند با معاون شهرداری هلسنکی + عکس

21 January 2010


ملاقات تعدادی ازافغانیهای مقیم درفنلند با معاون شهرداری هلسنکی

عید باستانی نوروز 1388 با حضور صدها تن از افغانیهای مقیم فنلند(درشهرهلسنکی) تجلیل شد:

عید باستانی نوروز 1388 با حضور صدها تن از افغانیهای مقیم فنلند(درشهرهلسنکی) تجلیل شد:

22 March 2009


محفل باتلاوت از کلام الله مجید توسط آقای اسدی آغاز یافت سپس متن بهاری توسط روح