پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

24 May 2023


پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

کلاسهای داستان نویسی !

کلاسهای داستان نویسی !

22 February 2023


کلاسهای داستان نویسی !

اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

31 December 2022


اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

22 November 2022


ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

روند تحصیل در فنلند

روند تحصیل در فنلند

22 November 2022


روند تحصیل در فنلند

حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

12 October 2022


حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

21 August 2022


اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

19 August 2022


اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

19 August 2022


سفر رسمی انجنیر عباس نویان سفیرافغانستان در سویدن به هلسینکی

اطلاعیه!بدینوسیله به اطلاع وطنداران محترم افغانستانی مقیم فنلند رسانیده میشود که

اطلاعیه!بدینوسیله به اطلاع وطنداران محترم افغانستانی مقیم فنلند رسانیده میشود که

10 August 2022


اطلاعیه!