اطلاعیه!بدینوسیله به اطلاع وطنداران محترم افغانستانی مقیم فنلند رسانیده میشود که

اطلاعیه!بدینوسیله به اطلاع وطنداران محترم افغانستانی مقیم فنلند رسانیده میشود که

10 August 2022


اطلاعیه!

پایان کلاسهای آموزشی زبان مادری(فارسی دری) کانون در سال تحصیلی 2021-2022

پایان کلاسهای آموزشی زبان مادری(فارسی دری) کانون در سال تحصیلی 2021-2022

29 May 2022


پایان کلاسهای آموزشی زبان مادری(فارسی دری) کانون در سال تحصیلی 2021-2022

مقاومت ملی در برابر طالبان واولویت حمایت از هزاره ها

مقاومت ملی در برابر طالبان واولویت حمایت از هزاره ها

26 May 2022


مقاومت ملی در برابر طالبان واولویت حمایت از هزاره ها

مراسم یاد بود و چهلم زنده یاد استاد حامد شفایی در هلسینکی!

مراسم یاد بود و چهلم زنده یاد استاد حامد شفایی در هلسینکی!

26 May 2022


مراسم یاد بود و چهلم زنده یاد استاد حامد شفایی در هلسینکی!

مراسم گرامیداشت از چهلم در گذشت استاد حامد شفایی در هلسینکی

مراسم گرامیداشت از چهلم در گذشت استاد حامد شفایی در هلسینکی

11 February 2022


مراسم گرامیداشت از چهلم در گذشت استاد حامد شفایی در هلسینکی

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

25 January 2022


بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

1 January 2022


بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

مراسم فاتحه شادروان استاد حامد شفایی در هلسینکی

مراسم فاتحه شادروان استاد حامد شفایی در هلسینکی

1 January 2022


مراسم فاتحه شادروان استاد حامد شفایی در هلسینکی

اطلاعیه! اموزش زبان فارسی دری برای اطفال و نوجوانان در هلسینکی!

اطلاعیه! اموزش زبان فارسی دری برای اطفال و نوجوانان در هلسینکی!

14 November 2021


اطلاعیه!
اموزش زبان فارسی دری برای اطفال و نوجوانان در هلسینکی!

پایان کلاسهای زبان مادری فارسی دری کانون درسال تحصیلی 2020-2021 !

پایان کلاسهای زبان مادری فارسی دری کانون درسال تحصیلی 2020-2021 !

14 June 2021


پایان کلاسهای زبان مادری فارسی دری کانون درسال تحصیلی 2020-2021 !