اولين انجمن ورزشي افغانستانیها در فنلند تاسيس گرديد+ عکس

اولين انجمن ورزشي افغانستانیها در فنلند تاسيس گرديد+ عکس

2 December 2014


اولين انجمن ورزشي افغانستانیها در فنلند تاسيس گرديد

اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

2 December 2014


اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

گردهم آيي برای پلانگزاری فعاليتهای فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنری در هلسينکي

گردهم آيي برای پلانگزاری فعاليتهای فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنری در هلسينکي

20 September 2014


گردهم آيي برای پلانگزاری فعاليتهای فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنری در هلسينکي

گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

25 March 2013


گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

دیدار هیأت لیسه عالی معرفت از مراکز تحصیلی و ورزش عالی  فنلند در روزجهانی صلح +  عکس.

دیدار هیأت لیسه عالی معرفت از مراکز تحصیلی و ورزش عالی فنلند در روزجهانی صلح + عکس.

29 September 2012


دیدار هیأت لیسه عالی معرفت از مراکز تحصیلی و ورزش عالی فنلند

هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال  2012 + عکس

هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال 2012 + عکس

20 May 2012


هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال 2012

افغانستانی های فنلند از عید باستانی نوروز تجلیل به عمل آوردند + عکس

افغانستانی های فنلند از عید باستانی نوروز تجلیل به عمل آوردند + عکس

31 March 2012


افغانستانی های فنلند از عید باستانی نوروز تجلیل به عمل آوردند

گزارش خدمات قنسولی به صد ها شهروند افغانستان درفنلند + مصاحبه ویدیویی با آقای فرخاری ومراجعین + عکس

گزارش خدمات قنسولی به صد ها شهروند افغانستان درفنلند + مصاحبه ویدیویی با آقای فرخاری ومراجعین + عکس

28 March 2012


گزارش خدمات قنسولی به صد ها شهروند افغانستان درفنلند

داکتر موسوی ؛ تحولات فرهنگی افغانستان درده سال اخیر+عکس

داکتر موسوی ؛ تحولات فرهنگی افغانستان درده سال اخیر+عکس

31 January 2012


داکتر موسوی ؛ تحولات فرهنگی افغانستان درده سال اخیر

وزير امور مهاجرين افغانستان در راس يک هيئت عالي رتبه از فنلند ديدن نمود + عکس

وزير امور مهاجرين افغانستان در راس يک هيئت عالي رتبه از فنلند ديدن نمود + عکس

17 January 2012


وزير امور مهاجرين افغانستان در راس يک هيئت عالي رتبه از فنلند ديدن نمود