وضعیت زندانیان تخار + عکس :- عبدالحسیب شریفی

وضعیت زندانیان تخار + عکس :- عبدالحسیب شریفی

11 June 2011


وضعیت زندانیان تخار

ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور :- محمد امین میرزاد

ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور :- محمد امین میرزاد

9 June 2011


ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور :-

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

30 May 2011


تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان

روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

8 May 2011


روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

نسبت «هویت ملی» با «هویت های متکثر قومی» در یک کشور کثیرالاقوام : عباس دلجو

نسبت «هویت ملی» با «هویت های متکثر قومی» در یک کشور کثیرالاقوام : عباس دلجو

2 May 2011


نسبت «هویت ملی» با «هویت های متکثر قومی» در یک کشور کثیرالاقوام

آشنایی با آسیب‌های اجتماعی

آشنایی با آسیب‌های اجتماعی

25 April 2011


آشنایی با آسیب‌های اجتماعی

پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

20 March 2011


پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

عاشورا سند مظلومیت آزادگی : نبی قانع زاده

عاشورا سند مظلومیت آزادگی : نبی قانع زاده

14 December 2010


عاشورا سند مظلومیت آزادگی

دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

29 November 2010


در سالهای اخير نتايج موفقيت دموکراسي و ارزشهای انساني چون حقوق بشر، قانونيت، عدالت، برابری،

بی پناهی پناهجویان افغان در جهان : – سید محمد فطرت

بی پناهی پناهجویان افغان در جهان : – سید محمد فطرت

20 October 2010


بی پناهی پناهجویان افغان در جهان : – سید محمد فطرت