هفت روز گذشت-(به مناسبت هفتم شهدایی دانایی)

هفت روز گذشت-(به مناسبت هفتم شهدایی دانایی)

23 August 2018


هفت روز گذشت

برغزنی غرقه به خون چه گذشت؟

برغزنی غرقه به خون چه گذشت؟

19 August 2018


برغزنی غرقه به خون چه گذشت؟

چرا هزاره ستیزی؟

چرا هزاره ستیزی؟

17 August 2018


چرا هزاره ستیزی؟

بازهم سپاهیان جهل مراکز اگاهی را هدف قرار دادند!

بازهم سپاهیان جهل مراکز اگاهی را هدف قرار دادند!

15 August 2018


بازهم سپاهیان جهل مراکز اگاهی را هدف قرار دادند!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل وکشتار مردم غزنی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل وکشتار مردم غزنی!

15 August 2018


بیانیه کانون

باردیگر افسانه “غور غزنی” تکرار شد.

باردیگر افسانه “غور غزنی” تکرار شد.

13 August 2018


محمد رفیق رجا جمله "غور غزنی " قصه ی بلندی دارد که بماند اما مفهوم تاریخی

غزنی در آتش وخون میسوزد!

غزنی در آتش وخون میسوزد!

13 August 2018


نبی قانع زاده چندین سال است در اثر سیاستهای دو پهلوی حاکمیت هر روز به عمیق

شاد ترین و غمگین ترین کشورها و جایگاه افغانستان و فنلند

شاد ترین و غمگین ترین کشورها و جایگاه افغانستان و فنلند

4 July 2018


شاد ترین و غمگین ترین کشورها و جایگاه افغانستان و فنلند

نامه ای به یک دوست!

نامه ای به یک دوست!

19 June 2018


نامه ای به یک دوست!

تسلیم حکومت به طالبان توسط اشرف غنی

تسلیم حکومت به طالبان توسط اشرف غنی

18 June 2018


تسلیم حکومت به طالبان توسط اشرف غنی