بيانيۀ افغانستاني های فنلند در محکوميت سربريدن غيرنظاميان هزاره در ولايت زابل

بيانيۀ افغانستاني های فنلند در محکوميت سربريدن غيرنظاميان هزاره در ولايت زابل

11 November 2015


بیانیه کانون افغانستانی های فنلد در محکومیت سربریدن مسافران بی گناه هزاره

تيم ملي ورزش رزمي مو تای افغانستان با کسب مدالهای طلا و نقره  در صدر قهرماني جهان قرار گرفت/ عکس

تيم ملي ورزش رزمي مو تای افغانستان با کسب مدالهای طلا و نقره در صدر قهرماني جهان قرار گرفت/ عکس

23 August 2015


تيم ملي ورزش رزمي مو تای افغانستان در صدر قهرماني جهان قرار گرفت/ عکس

کورسهای آموزشي کانون با موفقيت به پايان رسيدندسال تحصیلی2014-2015

کورسهای آموزشي کانون با موفقيت به پايان رسيدندسال تحصیلی2014-2015

29 May 2015


کورسهای آموزشي کانون با موفقيت به پايان رسيدندسال تحصیلی2014-2015

بانوان افغاني برای تبادل نظر و تشکيل انجمن زنان گرد هم آمدند

بانوان افغاني برای تبادل نظر و تشکيل انجمن زنان گرد هم آمدند

22 January 2015


تبادل نظر و تشکيل انجمن زنان

اولين انجمن ورزشي افغانستانیها در فنلند تاسيس گرديد+ عکس

اولين انجمن ورزشي افغانستانیها در فنلند تاسيس گرديد+ عکس

2 December 2014


اولين انجمن ورزشي افغانستانیها در فنلند تاسيس گرديد

اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

2 December 2014


اولين انجمن ورزشي افغانستانی ها در فنلند تاسيس گرديد

گردهم آيي برای پلانگزاری فعاليتهای فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنری در هلسينکي

گردهم آيي برای پلانگزاری فعاليتهای فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنری در هلسينکي

20 September 2014


گردهم آيي برای پلانگزاری فعاليتهای فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنری در هلسينکي

گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

25 March 2013


گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان

دیدار هیأت لیسه عالی معرفت از مراکز تحصیلی و ورزش عالی  فنلند در روزجهانی صلح +  عکس.

دیدار هیأت لیسه عالی معرفت از مراکز تحصیلی و ورزش عالی فنلند در روزجهانی صلح + عکس.

29 September 2012


دیدار هیأت لیسه عالی معرفت از مراکز تحصیلی و ورزش عالی فنلند

هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال  2012 + عکس

هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال 2012 + عکس

20 May 2012


هلسینکی پایتخت طراحی جهان درسال 2012