انتخابات افغانستان به روایت تصویر

انتخابات افغانستان به روایت تصویر

15 June 2014


انتخابات افغانستان به روایت تصویر

‘شبیه‌ترین’ سیاره به کره زمین کشف شد

‘شبیه‌ترین’ سیاره به کره زمین کشف شد

18 April 2014


شبیه‌ترین’ سیاره به کره زمین کشف شد

سفارت افغانستان در سویدن افتتاح شد

سفارت افغانستان در سویدن افتتاح شد

4 April 2014


سفارت افغانستان در سویدن افتتاح شد

تیم ملی موی تای افغانستان در سن پیترزبرگ

تیم ملی موی تای افغانستان در سن پیترزبرگ

14 September 2012


تیم ملی موی تای افغانستان در سن پیترزبرگ

چگونه می‌توان فکر کردن را به کودکان ‌آموخت؟

چگونه می‌توان فکر کردن را به کودکان ‌آموخت؟

6 November 2011


چگونه می‌توان فکر کردن را به کودکان ‌آموخت؟

استانبول میزبان کنفرانس بین المللی دربارۀ افغانستان

استانبول میزبان کنفرانس بین المللی دربارۀ افغانستان

30 October 2011


استانبول میزبان کنفرانس بین المللی دربارۀ افغانستان

ورود به دنیای ممنوعه نوجوان!

ورود به دنیای ممنوعه نوجوان!

23 September 2011


ورود به دنیای ممنوعه نوجوان!

احتمال بروز بحران اقتصادی همه جانبه در جهان

احتمال بروز بحران اقتصادی همه جانبه در جهان

2 September 2011


رهبران جهان امروز به ریشه های بحران پی برده اند، اما آنچه هنوز جای تردید دارد، ظرفیت و توانایی این رهبران برای کنترل بحران است

نه ثروت بلکه آزادی فردی راز خوشبختی است

نه ثروت بلکه آزادی فردی راز خوشبختی است

24 August 2011


نه ثروت بلکه آزادی فردی راز خوشبختی است

تبعیض دربود جه ی ولایات تحت پروسه ی انتقال امنیت :- محمدعوض نبی زاده

تبعیض دربود جه ی ولایات تحت پروسه ی انتقال امنیت :- محمدعوض نبی زاده

14 August 2011


ساختارحقوقی قدرت درافغانستان امروزی هنوزهم بحران زاوتشنج آفرین است ودرحا ل حاضرمشکلات امنیتی ناشی ازحضورطالبان والقاعده،ضعف نهادهای دولتی آلوده به فساد مافیائی وکارنامه نا کام جامعه جهانی درامردولت سازی درافغانستان خروج نیروهای نظامی نا تورابیک هشدارجدی تبدیل نموده است