ورود به دنیای ممنوعه نوجوان!

ورود به دنیای ممنوعه نوجوان!

23 September 2011


ورود به دنیای ممنوعه نوجوان!

احتمال بروز بحران اقتصادی همه جانبه در جهان

احتمال بروز بحران اقتصادی همه جانبه در جهان

2 September 2011


رهبران جهان امروز به ریشه های بحران پی برده اند، اما آنچه هنوز جای تردید دارد، ظرفیت و توانایی این رهبران برای کنترل بحران است

نه ثروت بلکه آزادی فردی راز خوشبختی است

نه ثروت بلکه آزادی فردی راز خوشبختی است

24 August 2011


نه ثروت بلکه آزادی فردی راز خوشبختی است

تبعیض دربود جه ی ولایات تحت پروسه ی انتقال امنیت :- محمدعوض نبی زاده

تبعیض دربود جه ی ولایات تحت پروسه ی انتقال امنیت :- محمدعوض نبی زاده

14 August 2011


ساختارحقوقی قدرت درافغانستان امروزی هنوزهم بحران زاوتشنج آفرین است ودرحا ل حاضرمشکلات امنیتی ناشی ازحضورطالبان والقاعده،ضعف نهادهای دولتی آلوده به فساد مافیائی وکارنامه نا کام جامعه جهانی درامردولت سازی درافغانستان خروج نیروهای نظامی نا تورابیک هشدارجدی تبدیل نموده است

آشوب‌های بریتانیا و امکان مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی

آشوب‌های بریتانیا و امکان مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی

12 August 2011


آشوب‌های بریتانیا و امکان مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی

نقش خانواده در انحرافات اجتماعی جوانان

نقش خانواده در انحرافات اجتماعی جوانان

5 August 2011


نقش خانواده در انحرافات اجتماعی جوانان

روایت جوان افغان که در سوء قصد ناروی زخمی شد

روایت جوان افغان که در سوء قصد ناروی زخمی شد

25 July 2011


روایت جوان افغان که در سوء قصد ناروی زخمی شد

متهم ترور در نروژ کار خود را “دهشتناک، اما ضروری” خواند

متهم ترور در نروژ کار خود را “دهشتناک، اما ضروری” خواند

24 July 2011


تهم ترور در نروژ کار خود را “دهشتناک، اما ضروری” خواند

جنگ‌های آینده بر سر آب و مواد غذایی

جنگ‌های آینده بر سر آب و مواد غذایی

22 July 2011


خطر جنگ به علت خشکسالی و کمبود تولیدات غذایی، چقدر جدی است و برای مقابله با آن چه کاری شده است؟ گرمایش زمین چه تاثیری در این خشکسالی دارد و کشورهایی که در معرض آن هستند، چه شانسی برای مقابله؟

اخلا ق شهروندی، درک رفتار دموکراتیک

اخلا ق شهروندی، درک رفتار دموکراتیک

16 July 2011


اخلا ق شهروندی، درک رفتار دموکراتیک