حضور معاون کانون در برنامه راهنمایان اصلی اوارتی در کشور اسلوونی

حضور معاون کانون در برنامه راهنمایان اصلی اوارتی در کشور اسلوونی

5 June 2024


حضور معاون کانون در برنامه راهنمایان اصلی اوارتی در کشور اسلوونی

درنگی بر برنامه‌های روز فرهنگ مردم هزاره

درنگی بر برنامه‌های روز فرهنگ مردم هزاره

5 June 2024


درنگی بر برنامه‌های روز فرهنگ مردم هزاره

اردوی جوانان فارسی زبان(افغانستانی و ایرانی) منطقه پایتخت فنلند در انیالا

اردوی جوانان فارسی زبان(افغانستانی و ایرانی) منطقه پایتخت فنلند در انیالا

5 June 2024


اردوی جوانان فارسی زبان(افغانستانی و ایرانی) منطقه پایتخت فنلند در انیالا

با جشن محدود، سال تحصیلی (سال 23-24) کلاس‌های زبان مادری اطفال و نوجوانان افغانستانی در هلسینکی به پایان رسید!

با جشن محدود، سال تحصیلی (سال 23-24) کلاس‌های زبان مادری اطفال و نوجوانان افغانستانی در هلسینکی به پایان رسید!

26 May 2024


با جشن محدود سال تحصیلی (سال 23-24) کلاس‌های زبان مادری اطفال و نوجوانان افغانستانی در هلسینکی به پایان رسید!

پیام تبریکی کانون افغانستانی‌های فنلند به مناسبت عید سعید فطر 2024

پیام تبریکی کانون افغانستانی‌های فنلند به مناسبت عید سعید فطر 2024

9 April 2024


پیام تبریکی کانون افغانستانی‌های فنلند به مناسبت عید سعید فطر 2024

قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

6 April 2024


قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

شباهت‌های مشترک جشن نوروز و عید پاک

شباهت‌های مشترک جشن نوروز و عید پاک

29 March 2024


شباهت‌های مشترک جشن نوروز و عید پاک

آشفتگی های ادامه دار اهالی «دانشنامه هزاره»

آشفتگی های ادامه دار اهالی «دانشنامه هزاره»

29 March 2024


آشفتگی های ادامه دار اهالی «دانشنامه هزاره»

آزار و کشتار هزاره‌ها در حکمرانی عبدالرحمن خان برگرفته از مجموعه اسناد سری و طبقه‌ بندی شده

آزار و کشتار هزاره‌ها در حکمرانی عبدالرحمن خان برگرفته از مجموعه اسناد سری و طبقه‌ بندی شده

6 March 2024


آزار و کشتار هزاره‌ها در حکمرانی عبدالرحمن خان
برگرفته از مجموعه اسناد سری و طبقه‌ بندی شده

استاد عزیزالله شفق نیز نظرات خود را طی اطلاعیه ای در باره دانشنامه هزاره اعلام کرد:

استاد عزیزالله شفق نیز نظرات خود را طی اطلاعیه ای در باره دانشنامه هزاره اعلام کرد:

4 March 2024


استاد عزیزالله شفق نیز نظرات خود را طی اطلاعیه ای در باره دانشنامه هزاره اعلام کرد: