پیام تبریکی کانون افغانستانی‌های فنلند به مناسبت عید سعید فطر 2024

پیام تبریکی کانون افغانستانی‌های فنلند به مناسبت عید سعید فطر 2024

9 April 2024


پیام تبریکی کانون افغانستانی‌های فنلند به مناسبت عید سعید فطر 2024

قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

6 April 2024


قابلِ توجه محققین و فرهنگیان و سایر علاقه مندان ارجمند مقیم فنلند، آلمان و انگلستان

تغییر نام جاده کاتب هزاره در غرب کابل توسط طالبان

تغییر نام جاده کاتب هزاره در غرب کابل توسط طالبان

4 April 2024


تغییر نام جاده کاتب هزاره در غرب کابل توسط طالبان

آشفتگی های ادامه دار اهالی «دانشنامه هزاره»

آشفتگی های ادامه دار اهالی «دانشنامه هزاره»

29 March 2024


آشفتگی های ادامه دار اهالی «دانشنامه هزاره»

در بیست و نهمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد مزاری، همایشی با عنوان “مزاری و حقوق زن” در شهر هلسینکی برگزار شد.

در بیست و نهمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد مزاری، همایشی با عنوان “مزاری و حقوق زن” در شهر هلسینکی برگزار شد.

22 March 2024


در بیست و نهمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد مزاری، همایشی با عنوان “مزاری و حقوق زن” در شهر هلسینکی برگزار شد.

به مناسبت بیست نهمین سالگرد شهادت، شهید مزاری همایش مزاری وحقوق زن

به مناسبت بیست نهمین سالگرد شهادت، شهید مزاری همایش مزاری وحقوق زن

22 March 2024


به مناسبت بیست نهمین سالگرد شهادت، شهید مزاری همایش مزاری وحقوق زن

آزار و کشتار هزاره‌ها در حکمرانی عبدالرحمن خان برگرفته از مجموعه اسناد سری و طبقه‌ بندی شده

آزار و کشتار هزاره‌ها در حکمرانی عبدالرحمن خان برگرفته از مجموعه اسناد سری و طبقه‌ بندی شده

6 March 2024


آزار و کشتار هزاره‌ها در حکمرانی عبدالرحمن خان
برگرفته از مجموعه اسناد سری و طبقه‌ بندی شده

استاد عزیزالله شفق نیز نظرات خود را طی اطلاعیه ای در باره دانشنامه هزاره اعلام کرد:

استاد عزیزالله شفق نیز نظرات خود را طی اطلاعیه ای در باره دانشنامه هزاره اعلام کرد:

4 March 2024


استاد عزیزالله شفق نیز نظرات خود را طی اطلاعیه ای در باره دانشنامه هزاره اعلام کرد:

پیرامون دانشنامه هزاره

پیرامون دانشنامه هزاره

2 March 2024


پیرامون دانشنامه هزاره

چند تذکر دوستانه به هیئت مدیره و شورای علمی دانشنامه هزاره

چند تذکر دوستانه به هیئت مدیره و شورای علمی دانشنامه هزاره

2 March 2024


چند تذکر دوستانه به هیئت مدیره و شورای علمی دانشنامه هزاره