یشگیری و مراقبت از گرفتارشدن به ویروس کرونا به روایت تصویر

یشگیری و مراقبت از گرفتارشدن به ویروس کرونا به روایت تصویر

28 March 2020


یشگیری و مراقبت از گرفتارشدن به ویروس کرونا به روایت تصویر

بیست و سومین سالگرد شهادت استاد مزاری شهید وحدت ملی در فنلند تجلیل گردید+عکس

بیست و سومین سالگرد شهادت استاد مزاری شهید وحدت ملی در فنلند تجلیل گردید+عکس

18 March 2018


بیست و سومین سالگرد شهادت استاد مزاری شهید وحدت ملی در فنلند تجلیل گردید+عکس

تظاهرات نهادهای مدافع حقوق بشر علیه اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی17.02.18

تظاهرات نهادهای مدافع حقوق بشر علیه اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی17.02.18

17 February 2018


تظاهرات نهادهای مدافع حقوق بشر علیه اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی17.02.18

عکسهای کلاسهای وفق یابی کانون افغانستانیهای فنلند در خزان و زمستان سال 2017

عکسهای کلاسهای وفق یابی کانون افغانستانیهای فنلند در خزان و زمستان سال 2017

29 January 2018


عکسهای کلاسهای وفق یابی کانون افغانستانیهای فنلند در خزان و زمستان سال 2017

کانون از هنرمندان بتاریخ 06.01.2018 تقدیر کرد.

کانون از هنرمندان بتاریخ 06.01.2018 تقدیر کرد.

13 January 2018


تقدیر از هنرمندان توسط کانون

حضور کانون در جشنواره فرهنگی هنری هلسینکی 01.12.2017

حضور کانون در جشنواره فرهنگی هنری هلسینکی 01.12.2017

9 December 2017


حضور کانون در جشنواره فرهنگی هنری هلسینکی 01.12.2017

دیدار اتحادیه انجمنهای افغانستانی فنلند با رییس کمسیون حقوق بشرپارلمان فنلند17.11.2017

دیدار اتحادیه انجمنهای افغانستانی فنلند با رییس کمسیون حقوق بشرپارلمان فنلند17.11.2017

23 November 2017


دیدار اتحادیه انجمنهای افغانستانی فنلند با رییس کمسیون حقوق بشر فنلند17.11.2017

دریافت مدال جوانان افغانستانی از یاست جمهوری فنلند(اورتی)

دریافت مدال جوانان افغانستانی از یاست جمهوری فنلند(اورتی)

13 November 2017


دریافت مدال جوانان افغانستانی از یاست جمهوری فنلند(اورتی)

سیمینارمشترک کانون و شهرداری همینلینا

سیمینارمشترک کانون و شهرداری همینلینا

13 November 2017


سیمینارمشترک کانون و شهرداری همینلینا

دوره اورتی جوانان کانون 2008

دوره اورتی جوانان کانون 2008

13 November 2017


دوره اورتی جوانان کانون 2008